Анотація

         Міністерство освіти  і  науки України

Сумський державний університет

 

 

Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань - О.О. Рибалов

 

 

 

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

 

до практичних робіт з курсу

“Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища”

для студентів спеціальності 070801

усіх форм навчання

 

Розділ  “Локальні   моделі   прогнозування

техногенного навантаження на довкілля”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Вид-во СумДУ

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник завдань до практичних робіт з курсу “Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища”. Розділ “Локальні моделі прогнозування техногенного  навантаження  на  довкілля”  /  Укладач  О.О. Рибалов. – Суми:  Вид-во СумДУ,  2008. – 72 с.

 

Кафедра прикладної екології СумДУ