ЗМІСТ

                                                                                                                               С. 

Вступ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

 

1    Моделювання екологічних систем:  системний

      екологічний аналіз  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

 

Моделювання як процес дослідження екологічних

систем .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . 11

Моделювання показника утворення маси домішок

      в димових газах при спалюванні палива .  .   .  .  .  .  .  .  .  .20

4    Моделювання екологічного навантаження в зоні

      техногенних викидів пересувних джерел .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26

5    Моделювання структури розподілу  реципієнтів

      на території зони екологічного навантаження   .  .  .  .  .  .  35

6   Моделювання надходження забруднюючих речовин

     на земну поверхню з атмосферного повітря  .  .  .  .  .  .  .  .  43

7   Моделювання  стану  приземного  шару  атмосфери

     населених пунктів в зоні екологічного

     навантаження  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  51

 

Висновки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59

 

Список літератури .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60

 

Додаток А  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   62