Питання для самоперевірки:

Які види діяльності менеджера ви можете назвати? Як ви вважаєте, що забирає найбільше часу впродовж робочого дня?

Хронофаги, що це за явище, як менеджер повинен реагувати на появу хронофагів?

У чому полягає система планування менеджера, які елементи цієї системи ви можете назвати?

Поясніть значущість матриці Ейзенхауера в роботі з планування часу менеджера.

У чому сутність методу Зайверта? У чому його переваги?