С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій

Просмотров: 3137Похожие книги

С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем

С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій

С.Ю. Вурста - Побудова фрактальних поверхонь в комп ютерній графіці

В.К. Лукашев - Технология производства высокомолекулярных соедине-ний. Производство нитратов целлюлозы

Швачко С.О. - Семантична полівекторність квантитативних слів. Лінгвокогнітивні аспекти