4 ХРОНІЧНИЙ ЛІМФОЛЕЙКОЗ

 

     Хронічний лімфолейкоз - клональне пухлинне лімфопроліферативне захворю­вання, субстратом якого є переважно зрілі лімфоїдні елементи, які походять із В- і Т- лімфоцитів і уражують кістковий мозок і вторинні лімфоїдні органи.

Згідно з останніми уявленнями ХЛЛ є захворюванням периферичних органів імунної системи. 

Найбільш поширений ХЛЛ в країнах Європи та Північної Америки (до 30% від усіх лейкозів). Частіше хворіють чоловіки середнього та похилого віку. Захворюваність на ХЛЛ складає 2,5-3 випадки на 100 тисяч населення, у осіб віком більше 60 років -20 випадків на 100 тисяч населення.

     Етіологія. Розвиток ХЛЛ не асоціює із впливом радіації, хімічних речовин чи медичних препаратів. Найбільш очевидною є роль вірусної інфекції (ретровірусів) у генетично схильних до цього захворювання осіб, що підтверджується даними про наявність ХЛЛ в багатьох членів одних і тих же сімей.

     Патогенез. Морфологічним субстратом захворювання є клон клітин CD5+, аналогічний нормальним CD5+ В-лімфоцитів мантійної зони вторинного фолікула лімфовузла. Це морфологічно зрілі клітини, проте функціонально неповноцінні, внаслідок чого порушується імунний гомеостаз і виникають аутоімунні конфлікти (аутоімунна гемолітична анемія, тромбоцитопенія). Лейкозні В-лімфоцити не диференціюються до плазматичних клітин, які виробляють імуноглобуліни, антитіла у відповідь на бактеріальну інфекцію. Функціонально неповноцінні лейкоцити мають тривалий життєвий цикл, що сприяє лімфоїдній інфільтрації органів і тканин.

     Більшість лейкемічних В-лімфоцитів містять тяжкий ланцюг імуноглобуліну М чи С або ж обидва тяжкі ланцюги імуноглобулінів. Синтез великою кількістю лейкозних клітин лише одного типу імуноглобуліну і наявність в них лише одного фенотипу свідчить  про те, що лейкозні клітини походять від однієї клітини-попередника (тобто мають клональний характер) і  розвиток захворювання підпорядкований закону пухлинної прогресії.

      У 50% випадків лейкемічні В-лімфоцити не мають ознак соматичної мутації в генах варіабельної частини тяжких ланцюгів імуноглобулінів (VHген) -  так звані “наївні” лімфоцити, вони ще не зустрічалися із антигеном.  Хворі з такою формою ХЛЛ мають тяжкий перебіг і потребують інтенсивної терапії. У іншої частини хворих лейкемічні В-лімфоцити мають ознаки мутації VH гена, вони зустрічалися з антигеном і перетворилися в так звані “клітини пам’яті”.

     Хромосомні аномалії мають місце близько 50% хворих на ХЛЛ. Серед них найбільше прогностичне  значення на перебіг захворювання  мають такі:

 делеція довгого плеча хромосоми  13 (13q-)  (від лат. deletio –-  знищення, втрата ділянки  хромосоми, втрата внаслідок мутації сегмента ДНК розміром від одного нуклеотиду) ;

трисомія хромосоми 12 (12q-)3;

делеція довгого плеча хромосоми 11 (11q-);

делеція короткого плеча хромосоми 17 (17p-).

     Класифікації ХЛЛ.  Згідно із МКХ 10 ХЛЛ має шифр С 91.1 і входить до групи лімфоїдних лейкозів.

2 Воробйов А. І. та Бриліант М. Д. (2001) запропонували таку класифікацію:

І За стадіями перебігу захворювання:

                  1 Початкова (компенсована).

                  2 Клінічних проявів (моноклонів).

                  3 Термінальна (поліклонова).

II  За особливостями клінічних симптомів виділяють варіанти:

                   1 Типовий.

                   2  З млявим перебігом (доброякісний).

                   3  З  швидким перебігом (злоякісний).

                   4  Пухлинний.

                   5  Кістково-мозковий.

                   6 Селезінковий варіант.

III  За морфологічними ознаками:

Дрібноклітинний (типовий) - > 90% малих                      лімфоцитів.

Пролімфоцитарно-лімфоцитарний - < 90% малих

          лімфоцитів, > 10% і < 55%   пролімфоцитів.

     Змішаноклітинний - < 90% малих  лімфоцитів, > 10%

                  великих, < 10%  пролімфоцитів.

3  Binet та співавтори (1981) за поширеністю захворювання виділили 3 (А, В, С) стадії:

А-стадія – поширеність пухлинного процесу обмежується трьома лімфатичними полями;                               В-стадія – генералізоване ураження лімфатичної тканини (усі групи периферичних лімфатичних вузлів);

 С-стадія – приєднуються анемія та тромбоцитопенія.

4 За класифікацією Rai (1975) виділяють 5 стадій ХЛЛ:

стадія 0. Обмежена лімфоцитозом (в периферичній крові більш ніж 15 • 109/л лейкоцитів з лімфоцитозом, в кістковому мозку – більше 40 % лімфоцитів), прогноз в цілому позитивний (середня тривалість  життя - 10-12 років);

стадії 1 і 2. Приєднуються  клінічні прояви. Стадія 1 - лімфаденопатія; стадія 2 - спленомегалія; прогноз гірший (пацієнти  живуть 4-7 років);

стадії 3 і 4. Виникнення аутоімунної патології. Стадія 3 - аутоімунна гемолітична анемія; стадія 4 - аутоімунна тромбоцитопенія. Гематологічні симптоми ускладнюють прогноз (тривалість життя пацієнтів складає менше

      18 міс.).

     Клініка.  Захворювання починається поступово. У хворих з’являються немотивована загальна слабість,  часті ГРВІ, ангіни, підвищення температури. Як правило, на ранніх стадіях захворювання розпізнається рідко. Далі приєднується така симптоматика:

-збільшення підшкірних лімфатичних вузлів (підщелепні, задні і передні шийні, надключичні, під пахвами, пахвинні). Лімфатичні вузли еластичні, тістоподібні, не болючі, не вкриваються виразками, не гнояться, не спаяні між собою і навколишніми тканинами, розміром від горошини до курячого яйця;

-ураження шкіри (гіперемія, сухість, свербіж та  злущування шкіри);

-ураження  носоглотки (часті ангіни, ГРВІ);

-ураження органів дихання (задишка, напади задухи- внаслідок стиснення біфуркаційних лімфатичних вузлів трахеї чи  бронхів, частіше при пухлинній формі захворювання, інфекційно-запальні ураження органів дихання – бронхіти, пневмонії, плеврити);

-ураження шлунково-кишкового тракту (диспепсія, порушення випорожнення);

-збільшення печінки та селезінки;

-прояви анемічного та геморагічного синдромів в пізній стадії захворювання.

     У термінальній стадії захворювання характерно приєднання тяжких  ускладнень, в першу чергу інфекційно-запальних процесів в різних системах органів. Герпетична інфекція (від оперізувального лишаю до генералізованого ураження шкіри, слизової ротової порожнини, травного тракту, сечостатевої системи) може ускладнювати  перебіг ХЛЛ на будь-якій стадії, особливо в термінальній. Можливий розвиток нейролейкозу, хронічної ниркової недостатності, тяжкої кардіоміопатії. ХЛЛ може трансформуватись у синдром Ріхтера (у 3-10% хворих перехід ХЛЛ у великоклітинну імунобластичну лімфому –лімфосаркому), пролімфоцитарний лейкоз (15%), гострий лейкоз (2%).

     Перебіг захворювання залежить від багатьох факторів. Хворі із хромосомними аномаліями 13q частіше мають  мутацію IgVH-гена, стабільний повільний перебіг, задовільну відповідь на традиційну терапію, медіана їх виживання складає 133 місяців (з нормальним каріотипом-111місяців). Медіана виживання хворих з хромосомною аномалією  12q складає 114 місяців. Хворі з хромосомними абераціями 11q та  17q, частіше не мають  мутації  IgVH-гена, мають швидкий прогресуючий перебіг захворювання; медіана їх виживання складає 79 та 32 місяці відповідно. Найбільш несприятливий перебіг у хворих із хромосомною аномалією 17q, оскільки делеція 17-ї хромосоми захоплює місце локалізації гена р53 (р53-ген  здійснює нагляд за станом клітинного геному та  індукує  апоптоз клітин зі зміненим геномом). Тому  прогноз та перебіг зазначеної хромосомної аберації залежить від паралельної мутації гена р53, яка має  місце в 14% випадків (більш ніж у половини випадків вони біалельні).

     Іншими несприятливими факторами перебігу захворювання на ХЛЛ є:

експресія на поверхні лімфоцитів CD38 (8-річне виживання при лікуванні  флюдарабіном при N показниках цього маркера  складає 90,4%, при підвищених показниках -42,3%);

рівень лактатдегідрогенази – ЛДГ (медіана  виживання при нормальних і підвищених показниках   в 1,25 рази від норми,  складає відповідно - 12,6 та 4,4 року);

концентрація b2-мікроглобуліну (медіана  виживання при концентрації менше та більше 3 мг/л , відповідно складає 12,6 та 4,6 року);

рівень розчинної CD23 - активатор імунних Т-лімфоцитів (медіана  виживання при концентрації менше та більше  10-кратної норми, складає 10 та 6,4 року відповідно);

рівень   тимідинкінази - клітинний фермент, який активується в клітині перед її поділом і здійснює фосфорилювання не тільки екзогенного, але й ендогенного тимідину, прискорює тим самим процес побудови  ДНК;  рівень тимідинкінази відображає активність клітинної проліферації (медіана  виживання при концентрації менше та більше  7 од./л  складає 49 та 8 місяців відповідно);

     Лабораторна та інструментальна діагностика. Периферична кров: збільшення до 300 тис. лейкоцитів за рахунок лімфоцитів (клітини ніжні, досить швидко розпадаються  під час приготування мазка – “тіні Боткіна-Гумпрехта”), в  невеликій кількості можуть бути пролімфоцити, лімфобласти;

     В ІІІ стадії захворювання приєднується анемічний та геморагічний синдроми, ауотоімунні ускладнення (найчастіше аутоімунна гемолітична анемія та тромбоцитопенія).

     У мієлограмі лімфоїдна метаплазія кісткового мозку.

     Рентгенографія: збільшення лімфатичних вузлів кореня легень (внаслідок стиснення трахеї, стравоходу, порожнинної вени з’являється відповідна симптоматика).

     Критерії діагнозу:

абсолютний лімфоцитоз у крові (до 80-90%);

більше 30% лімфоцитів в мієлограмі, при дифузній лімфоїдній гіперплазії – в трепанаті кісткового мозку;

більшість лімфоцитів в периферичній крові мають імунологічні маркери, які підтверджують їх належність до В-клітинного клону лейкозних клітин;

додатковою діагностичною ознакою є наявнісь тіней Боткіна –Гумпрехта в мазку периферичної крові.

     Дещо окремо виділена ворсинчастоклітинна форма ХЛЛ (ВЛЛ)  захворювання В-клітинної природи, що складає 2% усіх лейкемій у дорослих. Першим етапом діагностики ВЛЛ є виявлення лімфоцитів з ворсинчастою цитоплазмою в мазку периферичної крові та в мієлограмі. Діагноз підтверджується високим рівнем активності кислої фосфатази в лімфоцитах, яка не інгібується тартратом натрію в 90-95% випадків.

Т-клітинна лімфома ХЛЛ спостерігається у 5% хворих на ХЛЛ.

     Диференційна діагностика. Найчастіше диференційний діагноз проводять з лімфогранулематозом, туберкульозом, інфекційним мононуклеозом, лімфоцитомою, негоджкінськими злоякісними лімфомами, реактивною лімфаденопатією, лімфаденітом, гострим лейкозом.

      На відміну від ХЛЛ при лімфогранулематозі периферичні лімфатичні вузли щільні, спаяні між собою і навколишніми тканинами, іноді в конгломерати; в крові – лімфоцитопенія з нормальним вмістом тромбоцитів; клітини Березовського-Штенберга, знайдені під час цитологічного дослідження біоптату лімфатичного вузла, є основною діагностичною ознакою даного захворювання.

     Інтоксикація, збільшення периферичних лімфовузлів, лейкоцитоз з лімфоцитозом характерні і для туберкульозу, і для ХЛЛ. Дані мієлограми та специфічні діагностичні тести туберкульозу дозволяють віддиференціювати обидва захворювання.

     Спільною з  інфекційним мононуклеозом є така симптоматика - ангіна, лихоманка, збільшення печінки, селезінки, лімфовузлів, лейкоцитоз з лімфо- і  моноцитозом. Проте при інфекційному мононуклеозі відсутні анемічний та  геморагічний синдроми; в гемограмі поряд з лімфоцитозом і моноцитозом  - мононуклеари.

     Лейкемізацію при лімфоцитомі, яка походить від клітин мантійної зони лімфатичного вузла, можливо віддиференціювати від ХЛЛ за допомогою реакції фенотипування: експресія СД23 характерна для лімфоми, тоді як антиген СД5 є характерним імунологічним маркером В-ХЛЛ.    

     Приклади формулювання діагнозу:

1  Хронічний лімфолейкоз: II стадія за Rai, селезінковий варіант, стадія розгорнутих клінічних проявів.

2 Хронічний лімфолейкоз: варіант з млявим перебігом, І стадія за Rai, початкова стадія.

3 Хронічний лімфолейкоз: IV стадія за Rai, термінальна стадія.

     Принципи лікування

1 Режим - залежно від стадії захворювання.

2 Дієта - залежно від ураження внутрішніх орґанів.

3Медикаментозно:

тактика залежить від стадії захворювання і клініко-гематологічної картини. Основною задачею є досягнення і збереження задовільних клініко-гематологічних показників і соматичної компенсації хворого.

 На І стадії захворювання з мінімальними проявами (L  не > 20-30×109, еритроцити та тромбоцити в нормі, лімфатичні вузли, печінка, селезінка нормальні або збільшені незначно) хворі специфічної терапії не потребують. Показані загальнолікувальні заходи (режим, збалансоване повноцінне харчування, санація вогнищ інфекції).

Слід застерегти, що за наявності підтверджених  несприятливих прогностичних факторів (комплексні хромосомні аберації, наявність  11q- чи 17q-, гена IgVH  без мутації, експресія CD38, високий рівень ЛДГ, сироваткової тимідинкінази, b2-мікроглобуліну або розчинної CD23)  лікування необхідно розпочинати вже на І стадії захворювання. 

     При появі симптомів прогресування захворювання на ІІ стадії тактика залежить від форми хронічного лімфолейкозу. Якщо переважає пухлинна форма (значне збільшення лімфатичних вузлів, селезінки при незначному підвищенні лейкоцитів), необхідно призначати циклофосфан – всередину, внутрішньом’язово, внутрішньовенно по 200 мг щоденно або ж по 400 мг через добу (на курс – від 8 до 15 г). Значне підвищення лейкоцитів потребує призначення хлорбутину (лейкерану): якщо L до 100×109  -   5-10 мг за добу препарату (на курс 300-400мг);    L  100 - 200×109 - 10 мг за добу препарату; L  300 - 400×109- 15 мг за добу ( на курс 500-600мг).

Обов’язково контролювати клінічний аналіз крові – 1 раз на тиждень.

     При вираженій клініці захворювання (ІІІ стадія, або  бластичний криз, який спостерігається при ХЛЛ досить рідко) найбільш доцільною є така комбінація препаратів (схема 1+5+5):

вінкристин 1,4 мг/м ² в/в 1-й день лікування;

циклофосфан 400мг в/в з 1-го по 5-й день лікування;

преднізолон 100 мг/м ² перорально з 1-го по 5-й день лікування.

Схема СНОР 5+1+1+5: циклофосфан по 300  мг/м ² per os +   доксорубіцин по 25 мг/м ² в/в +  вінкристин 1,0 мг/м ²  в/в +   преднізолон 40 мг/м ² per os. Повторювати лікування кожного тижня; проводять 6 таких курсів. Перерва 3 міс. Через 2 тижні після останнього курсу  призначають переривчасту терапію циклофосфаном по  200 мг щоденно або  через день протягом 5-10 днів. При < кількості   тромбоцитів менш ніж  70 -80 тис і лейкоцитів 4-5тис. інтервали між курсами циклофосфану подовжують до  нормалізації цих показників.                                                                                       Кістковомозкова форма – програма ВАМП 1+1+8+8: вінкристин 1,4 мг/м ²  в/в   +   метотрексат 20,0 мг/м ²  в/в 1-й та 4-й день + 6-меркаптопурин по 60 мг/м²  per os + преднізолон 40  мг/м ² per os. Проводять не менше 8-10 курсів, навіть за наявності повної клініко-гематологічної ремісії вже після  3-4-го курсів.

     Нові  можливості у лікуванні ХЛЛ. 1 Революцією у лікуванні ХЛЛ є використання препаратів, які є пуриновими аналогами. Флюдарабін (пригнічує експресію інгібіторів комплементу CD55 та CD46, сприяє більш активній дії антитіл) особливо ефективний у хворих,  які не отримували терапію, тобто є  препаратом  1-ї лінії. Призначається по 25 мг/м ²  3-5 діб через кажні 28 днів (4- 6 циклів). Пентостатин - 4 мг/м ²  1 раз на тиждень, 1-2 тижні;   кладрибін - 10 мг/м ²per os  протягом 5діб.

2 Моноклональні антитіла (викликають  комплемент-залежний лізис клітин):

-Rituximab (Mabthera)- гуманізовані моноклональні антитіла до антигену CD20, який експресований на поверхні всіх В-лімфоцитів людини, у тому числі на патологічних В-лімфоцитах при лімфомах і ХЛЛ. Призначається в дозі  0,12мг/кг в/в 2год - 5діб; 0,1мг/кг 24год.- 5-7діб. Ефективність препарату   вища при лімфомах,  ніж при ХЛЛ (пояснюється більш  низькою питомою вагою CD20 на лімфоцитах хворих на ХЛЛ);

-Сampath-1H - гуманізовані антитіла  до антигену CD52, який експресований на усіх В-  і Т-лімфоцитах як здорових, так і хворих на  ХЛЛ. Призначається:  при лімфомах - 375мг/м², при ХЛЛ  часткові ремісії у  10-15% хворих ; 500-825 мг/м ² 4тиж. – у 22% ;   1000-1500 мг/м² - у 43%  ;       2250 мг/м² -75% . Препарат ефективний навіть у хворих, які рефракторні до терапії, в т.ч. до флюдарабіну (33% часткових ремісій середньої  тривалості 12,4 міс.).

     Лікування моноклональними антитілами пов’язане із цілою низкою побічних дій: висока температура, лихоманка, часто задишка і зменшення артеріального тиску, особливо під час першого введення препарату у хворих з високим лейкоцитозом, що пояснюється вивільненням цитокінів, головним чином  інтерлейкіну 6 (IL-6) і фактору некрозу пухлини альфа (TNFa) під час розпаду лімфоцитів.  Не менш серйозним є різке пригнічення імунітету і розвиток  тяжких інфекційних ускладнень, що пов’язано із дією антитіл на нормальні лімфоцити. Тому лікування антитілами, особливо Campath-1H, потребує призначення антибактеріальної та противірусної терапії. Перспективним лікуванням є комбінація Rituximab з інтерфероном.

3 Інтерферонотерапія:

-препарати інтерферону-a (інтрон А, роферон, реаферон, лаферон)   збільшують експресію багатьох антигенів на поверхні В-лімфоцитів, у тому числі і CD20.  Це обумовлює більш  активне зв’язування антигену з антитілами до нього. Призначається по 3 млн МО в/м щоденно протягом  12міс., потім 1-3млн 3 рази на  тиждень протягом усього безрецидивного періоду.                             

     Поєднання Campath-1H та  флюдарабіну для терапії рефрактерних хворих показало високу эффективність: ремісії отримані майже в усіх хворих, у тому числі і повні. При комбінації Rituximab  з  флюдарабіном і циклофосфаном ремісії отримані у 93% раніше  нелікованих хворих, у тому числі у 60% - повні.  У тих хворих, які раніше лікувалися, в тому числі резистентних до алкілувальних агентів та/чи флюдарабіну, эфект досягнутий у 70% випадків, у 14% хворих отримані повні ремісії.

     Трансплантація кісткового мозку та  периферичних стовбурових клітин при ХЛЛ не знайшли  широкого використання в порівнянні із іншими формами лейкозів  у зв’язку із  похилим віком більшості пацієнтів і частою відсутністю сумісного  сиблінгу. Але за наявності певних показань такий метод має місце в лікуванні хворих на ХЛЛ.

     Нові напрямки

 Радіоімунотерапія - препарат Zevalin (IDEC-Y2B8) (поєднання мишиних анти-CD20  с ітрієм).

Розроблення комбінованих препаратів, особливо для лікування форм ХЛЛ - пролімфоцитарного та Т-клітинного, які недостатньо підлягають стандартній терапії. Перші обнадійливі результати отримані при комбінації флюдарабіну з гуанін-арабінозидом (Ara-G, 506U78).

 Розпочато вивчення еффективності інгібітора циклін-залежної протеїнкінази (бріостатин, флавопіридол, UCN-01), фарнезилтрансферази, препаратів, які спрямовані на пригнічення ангіогенезу (талідомід, SU5416).

На стадії лабораторного вивчення знаходяться роботи зі створення антиідіотипових вакцин проти ХЛЛ.

Досить цікаві роботи з генної терапії - стимуляція імунної функції здорових Т-лімфоцитів, яка спрямована проти лейкемічних В-лімфоцитів.

Нові методи лікування в поєднанні з успішною антибактеріальною, противгрибковою і противірусною терапією призвели до збільшення тривалості життя пацієнтів за рахунок збільшення тривалості і частоти повних клініко-гематологічних ремісій. Якщо у 80-х роках 10 і більше років  жили всього 30% хворих на  ХЛЛ, в 90-х - 50%, то на сьогодні час цей показник зріс до  60%.