ПЕРЕДМОВА

 

     Необхідність видання посібника з гематології продиктована  зростанням поширеності захворювань системи крові. Така ситуація зумовлена певними змінами екології в Україні, впливом негативних факторів зовнішнього середовища на організм людини, таких, як іонізуюче випромінення, хімічні речовини, які широко використовують в сільському господарстві та харчовій промисловості.

     У посібнику висвітлені сучасні погляди на  етіологію, патогенез, клініку, діагностику, диференційну діагностику та лікування захворювань крові, які трапляються  найчастіше.  Значне місце в посібнику  приділено анеміям, оскільки анемії є найбільш поширеним синдромом у практиці  лікарів різноманітних спеціальностей.

     Значних успіхів досягнено у діагностиці та лікуванні гемобластозів, що також відображено в даному виданні.

     Підготовці даного видання також сприяла недостатня інформованість студентів і  настороженість лікарів загального профілю щодо діагностики та лікування гематологічних захворювань, недостатня кількість посібників, присвячених цьому розділу медицини.