Анотація

Логістика. курс лекцій - О.А. Біловодська, О.О. Суярова.

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

Логістика

 

Курс лекцій

 

 

для студентів

факультету економіки та менеджменту

спеціальності 6.030507 «Маркетинг»

денної форми навчання

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу

як курс лекцій

з дисципліни «Логістика».

Протокол № 40 від 23.06.2009 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2010

Логістика. курс лекцій - О.А. Біловодська, О.О. Суярова.

 – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 147 с.

 

Кафедра маркетингу

 

Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів МОН України, наданих як грант Президента України