ЗМІСТ

                                                                                                                          С.

Вступ……………………………………………………………………….      4

Тема 1 Логістика у ринковій економіці………………………………….       6

Тема 2 Характеристика основних елементів логістики………………...        16

Тема 3 Класифікація форм логістичних утворень………………………       26

Тема 4 Технологічні процеси та управління матеріальними потоками в логістиці ………………………………………………………………....               

46

Тема 5 Фактори формування логістичних систем………………………       54

Тема 6 Управління матеріальними потоками в логістичних системах..        62

Тема 7 Заготівельна та внутрішньовиробнича логістика……………….       66

Тема 8 Логістика складування та транспортна логістика………………        79

Тема 9 Розподільча логістика та логістика посередництва…………….        109

Тема 10 Транспортно-експедиційні логістичні послуги………………..         120

Тема 11 Глобалізація процесів логістики та міжнародна логістика…...         132

Список літератури ..……………………………………………………….      144