Зміст

Перелік умовних скорочень……………………………………………………….3

Вступ. Актуальність теми…………………………………………………………4

Розділ 1. Огляд літератури

Лейоміома матки у жінок старших вікових груп..………………..................8

Генітальний пролапс у жінок старших вікових груп…………………….....15

1.3 Гіперплазія ендометрія у жінок старших вікових груп………………….....28

1.4 Гнійно-запальні ускладнення у жінок старших вікових груп після порожнинних і піхвових операцій………………………………………...……..32

1.5 Тромбоемболічні ускладнення у гінекологічних хворих старших вікових груп………………………………………………………………………………...37

1.6 Роль вагінальної екосистеми у профілактиці післяопераційних ускладнень у жінок старших вікових груп……………………………………………………42

Розділ 2. Матеріали та методи дослідження………………………………….....46

Розділ 3. Основний зміст роботи

Результати дослідження та їх обговорення…..……………………………….. ..51

Висновки………………………………………………………………………….. 60

Практичні рекомендації…………………………………………………………...61

Список використаної літератури………………………………………………….62