РОЗДІЛ 3 Клінічна характеристика обстежених жінок

 

Вивчений перебіг вагітності і пологів в 32 вагітних з хронічним багатоводдям інфекційного генезу. В кожної з них виключені цукровий діабет, Rh-конфликт, вроджені вади розвитку плода, багатопліддя.

 Обстежені жінки були у віці від 18 до 44 років. Як контроль були узяті 30 вагітних аналогічного віку, в яких вагітність протікала без хронічного багатоводдя.

З представленого малюнка 3.1 видно, що найчастіше хронічне багатоводдя зустрічається у віці 25-29 років (50 %); середній вік обстежених склав 24,5 ± 3,8.

 

 

 

 

Проведений аналіз супутньої екстрагенітальної патології. З екстрагенітальних захворювань в досліджуваних до моменту настання вагітності мали місце:

хронічний пієлонефрит у 10 жінок (31,3 %)

захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунку і 12-палої кишки, холецистит, панкреатит) - у 8 жінок (25 %)

 ендокринопатії (гіпотиреоз субклінічної і легкої міри тягаря, ожиріння) - в 4 вагітних (12,5 %).

 вегето-судинна дистонія по гіпо- або гіпертонічному типу - в 8 (25 %)

хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів (хронічний бронхіт, хронічний тонзиліт, гайморит) виявлені у 2 жінок (6,25%).

 

 

 

 

 

 

 

 Розподіл екстрагенітальної патології серед обстежених вагітних представлений в таблиці.3.2.

Таким чином, встановлено, що екстрагенітальна патологія мала досить широке поширення у вагітних з хронічним багатоводдям. Домінуючою екстрагенітальною патологією виявилися захворювання сечовидільної системи.

Середній вік появи менархе склав 14,1 ± 0,25 років і варіював від 12 до 17 років. У 26 жінок (81,3 %) менструації були регулярними з тривалістю менструального циклу від 24 до 31 дня; в 6 (18,7 %) нерегулярними, із затримками менструації до 40-90 днів.

Первинне безпліддя спостерігалося в 2 вагітних (6,3 %), вторинне не спостерігалось в жодної. Серед всіх обстежених жінок кількість першовагітних склала 9 (28,1 %), повторновагітних - 23 (71,8%). Дані про результати попередніх вагітностей в повторновагітних представлені в таблиці 3.3.

 

Захворювання статевої системи до настання даної вагітності мали місце у 24 пацієнток (75 %) і представлені наступними нозологічними формами:

хронічні запальні захворювання придатків матки - в 11;

захворювання шийки матки - в 9;

запальні захворювання піхви (специфічні і неспецифічні вагініти) - в 7;

синдром полікистозних яєчників - в 5;

У тому числі оперативному лікуванню було піддано 7 пацієнток з приводу:

апендициту (апендектомія) -4 (12,5 %);

трубної вагітності  - 1 (3,1 %);

кіст і кістом - 2 (6,25%).

 

Дані характеризують структуру гінекологічної захворюваності представлені в таблиці 3.4.

 

Як видно з даних таблиці 3.3, хронічні запальні захворювання придатків матки є переважаючими в структурі гінекологічних захворюванні у вагітних з хронічним багатоводдям. Це диктує необхідність проведення профілактичних заходів в даного контингенту жінок в процесі прегравідарної підготовки. В цілому, у обстежених вагітних з хронічним багатоводдям була висока частота урогенітальної інфекції, а також осередків хронічної інфекції екстрагенітальної локалізації.