РОЗДІЛ 5 Результати розродження.

 

Дослідження результату пологів у вагітних з хронічним багатоводдям показало, що пологи через природні пологові шляхи мали місце у 19 пацієнток (59,4 %). Передчасними пологи були у 4 жінок (12,5%).

Загальна тривалість пологів у первородящих в середньому склала 12,4 ± 1,1 години, в повторнородящих 7,2 ± 1,3. Крововтрата знаходилася в межах від 250 до 420 мл. Частота ускладнень в пологах склала: передчасний розрив плодових оболонок - в 12 (37,5 %) вагітних, аномалії пологової діяльності - в 7 (21,9 %), патологічна крововтрата в пологах і ранньому післяпологовому періоді зареєстрована в - 2 (6,25 %).

Кесаревим розтином розроджено 13 вагітних (40,6%). При проведенні операції кесарева розтину застосовували комбінований ендотрахеальний наркоз або регіональну анестезію. Структура показань, що послужили до оперативного розродження, представлена в таблиці

 

Показання до кесарева розтину, в більшості випадків, були поєднаними, куди увійшли тазове передлежання або поперечне положення плода, рубець на матці, непідготовленість пологових шляхів до пологів при доношеній вагітності, внутрішньоутробне страждання плода, екстрагенітальна патологія.

Показаннями до екстреного оперативного розродження (10 - 19,2 %) служили екстрагенітальна патологія у поєднанні з дистрессом плода за даними УЗД і КТГ.

Відома акушерська аксіома: немає паралелізму між тяжкістю інфекційного процесу в матері і станом плода. Легка, мало- або навіть безсимптомна інфекція в матері, викликана умовно- патогенними мікроорганізмами, здатна викликати загибель плода або важке ушкодження організму дитяти. Це в значному ступеню обумовлено тропізмом збудників до певних ембріональних тканин і тим, що клітини плода з їх високим рівнем метаболізму і енергетики є ідеальним середовищем для розмноження мікроорганізмів. Цим можна пояснити велику схожість ембріо- і фетопатій, викликаних різними інфекційними агентами.

В той же час наявність в організмі новонародженого різних інфектів і його хвороба далеко не синоніми. Виявлено, що навіть масивна інфікованість пацієнток не порушує нормального ходу вагітності і не впливає на розвиток плода за умови, що даний процес не супроводжується вираженими змінами показників гуморального імунітету, а саме, порушенням продукції природних ембріотропних антитіл. Крім того, не можна не відзначити, що навіть невелике обсіменіння тією ж самою умовно-патогенною флорою із зміною стану імунного гомеостазу жінок незрідка супроводжується ускладненим перебігом вагітності і пологів.