ЗМІСТ

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………………….    3

 

ВСТУП………………………………………………………………………...    4

 

РОЗДІЛ 1. Огляд літератури……………………………………………........    8

Показники гомеостазу та особливості метаболізму                   амніотичної рідини……………………………….................    8

Бактеріально-вірусне інфікування як основний фактор виникнення багатоводдя. Діагностика залежно від терміну гестації……………………………………………………….    17  

Акушерська тактика та лікувальні заходи при багатоводді   25

 

РОЗДІЛ 2. Матеріали і методи дослідження………………………………...   29

 

РОЗДІЛ 3. Клінічна характеристика обстежених жінок…………………….   33

 

РОЗДІЛ 4. Перебіг гестаційного періоду при багатоводді………………….   35

 

РОЗДІЛ 5. Результати розродження………………………………………….   39

 

РОЗДІЛ 6. Алгоритм лікувально-діагностичних заходів під час вагітності.. 41

                 6.1.Принципи ведення пологів при багатоводді………………….   45

                 6.2.Профілактика полігідроамніона………………………………    47

 

РОЗДІЛ 7. Аналіз та обговорення отриманих результатів………………….   47

 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………   53

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ………………………………………………   54

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………   56