ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2011 РОЦІ

Державний заклад «Львівська обласна санітарно-епідеміологічна станція» МОЗ України, м. Львів

 

Вступ. Стратегія боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями вимагає глибокого мікробіологічного моніторингу як об’єктів внутрішнього середовища стаціонару, так і збудників, що викликають захворювання.

Основна частина. Протягом 2011 року в обласну санепідстанію (СЕС) з лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) області було надіслано 71 антибіотикорезистентну культуру мікроорганізмів, з яких було підтверджено 11             (P. aeruginosa - 4, S. aureus - 2, S. haemoliticus - 5), що становить 15,5 %. На сьогоднішній день усі бактеріологічні лабораторії СЕС та ЛПЗ забезпечені комп’ютерною програмою «WHONET» для мікробіологічного моніторингу, проте не у всіх ЛПЗ вона впроваджена в роботу. В 2011 році 31 бактеріологічною лабораторією санепідстанцій було проведено 1549 досліджень з визначення чутливості до антибіотиків, виділено 3 резистентні штами із змивів з лікувально-профілактичного закладу м. Червоноград (2 - S. haemolyticus, 1 - P. aeruginosa). 33 бактеріологічні лабораторії ЛПЗ провели 61797 досліджень, виділили 8 резистентних штамів: Пустомитівська ЦРЛ 3 -          P. aeruginosa, 2 - S. аureus; Червоноградська ЦМЛ 3 -                  S. haemolyticus. У даних лікувально-профілактичних закладах була проведена низка заходів з інфекційного контролю з метою недопущення виникнення епідускладнень.

Щорічно фахівцями обласної санепідстанції надсилається інформаційний лист у баклабораторії СЕС та ЛПЗ з аналізом помилок, що були допущені під час ідентифікації культур, причини їх виникнення та шляхи усунення.

У 2011 році було видано для вирішення контрольні завдання з ідентифікації та визначення чутливості виявлених мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів у 29 закладах СЕС та 31 установі ЛПЗ. У 3-х бактеріологічних лабораторіях СЕС області було виявлено помилки при визначенні чутливості ентеробактерій до антибіотиків (ципрофлоксацину – 1, цефтазидиму – 2) та 2 культури в ЛПЗ (цефтазидиму – 2). Помилки контрольних штамів становили: 4 - СЕС та 8 - ЛПЗ.

Висновки. Впровадження комп’ютерної програми «WHONET» в усіх бактеріологічних лабораторіях зробить великий крок назустріч покращанню аналізу мікробіологічного моніторингу та раціональному використанню антибіотиків у ЛПЗ. Сумлінне виконання вимог наказу МОЗ України від 05.04.2007 №167 „Про затвердження методичних вказівок „Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів” дасть можливість уникати помилок при інтерпретації результатів бактеріологічних досліджень.

 

 

Чемич Микола Дмитрович