Анотація

Антибіотикорезитентність та шляхи її подолання - М.Д. Чемич

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АСОЦІАЦІЯ ІНФЕКЦІОНІСТІВ СУМЩИНИ

 

 

 

 

 

 

АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів Сумщини

(30-31 травня 2012 року, м. Суми)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумський державний університет

2012

УДК 616.9 – 085.33 (063)

ББК 52.818.1л0

         А 72

 

 

 

 

 

Редакційна колегія:

М.Д. Чемич, доктор медичних наук, професор (відповідальний редактор); В.М. Козько доктор медичних наук, професор;         О.І. Сміян доктор медичних наук, професор; Н.І. Ільїна, кандидат медичних наук, доцент;В.В. Захлєбаєва, кандидат медичних наук, доцент; А.І. Піддубна, асистент (відповідальний секретар)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибіотикорезитентність та шляхи її подолання

 

Грищенко Світлана Олексіївна