КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ

Охтирська центральна районна лікарня, м. Охтирка

 

Вступ. В останні роки зі зміною соціальних і епідеміологічних умов відзначається неухильна тенденція до росту захворюваності на гострі кишкові інфекції (ГКІ), зміни клінічних проявів, підвищення частоти формування тривалого бактеріоносійства, затяжного та хронічного перебігу.

В Україні тільки протягом останнього часу захворюваність на шигельоз зросла на 74 %, сальмонельоз - на 13,7 %, єрсиніоз і ротавірусну інфекцію – майже на 57 %.

Усі кишкові інфекції незалежно від етіології клінічно проявляються загальнотоксичним синдромом і місцевими проявами, пов’язаними з ураженням різних відділів травного тракту (гастрит, ентерит, коліт, гостроентерит тощо.)

Мета роботи: визначити клініко-епідеміологічні особливості перебігу ГКІ.

Основна частина. Було проаналізовано 55 історій хвороб хворих на ГКІ, що перебували на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні КЗ «Охтирська ЦРЛ» за 2011 рік. Значну частку госпіталізованих склали чоловіки 53,8 %, жінки - 46,2 %, з них дітей – 19,2 %. Вік обстежених коливався від 2 до 37 років.

Діагноз встановлено на підставі клініко-лабораторних даних. Пацієнти госпіталізовані в середньому на 2-й день захворювання.

Серед досліджуваних хворих на ГКІ сальмонельоз був у 18 (32,7 %) осіб, ХТІ – у 37 (67,2 %), шигельоз – у 1 (1,8 %), гострі кишкові інфекції неуточненої етіології – у 17 % (30,9 %).

Найчастіше діагностували гастроентеритний (68,3 %) та гастроентероколітний (31,7 %) варіанти. У 93,1 % осіб захворювання мало середньотяжкий перебіг, у 4,2 % – легкий, у 2,7 % – тяжкий.

Бактеріологічно діагноз підтверджений у всіх хворих і становить 100 %. У зв’язку зі скрутним фінансовим становищем дослідження на вірусні діареї не проводилось.

Найчастіше збудником ГКІ, що зумовили значну частку захворювань на ХТІ, були стафілокок та протей.

Висновки. В Охтирському районі у 2011 році основну частку гострих кишкових інфекцій склали ХТІ, викликані переважно стафілококом та протеєм.

 

 

Яджин Любомира Миронівна, Надрага Олександр Богданович