ЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОЗИ (50 МГ/КГ) ТЕТРАЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИДУ У ПОРУШЕННІ МІКРОФЛОРИ ПРИЕПІТЕЛІАЛЬНОЇ БІОПЛІВКИ ТОВСТОГО КИШЕЧНИКУ

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

Науковий керівник: д-р мед. наук, проф. І.Й. Сидорчук

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

 

Вступ. На даний час у лікуванні інфекційних та неінфекційних хвороб широко використовуються антибіотики широкого спектру дії. Не дивлячись на те, що і в теперішній час часто використовуються антибіотики тетрациклінового ряду, вплив цих препаратів на нормальну мікрофлору кишечника не вивчався.

До побічних явищ, що проявляються при призначенні тетрациклінів,  відноситься формування суперінфекції, нозокоміальної інфекції, а також можливе порушення якісного та кількісного складу ендогенної мікрофлори організму людини, факторів та механізмів неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту і специфічної імунної відповіді.

Значне місце у протиінфекційному захисті кишечнику відіграє колонізаційна резистентність слизової оболонки кишечнику, у тому числі приепітеліальної біологічної плівки слизової оболонки товстої кишки, де сконцентровані чисельні мікробні популяції представників нормальної мікрофлори товстої кишки. Саме мікробні популяції приепітеліальної біоплівки формують колонізаційну резистентність слизової оболонки товстої кишки.

Основна частина. Експерименти з вивчення формування дисбактеріозу слизової оболонки товстої кишки під впливом максимальної терапевтичної дози (50 мг/кг) тетрацикліну гідрохлориду проведені на 20 білих щурах, яким протягом 5-ти днів вводили перорально тетрациклін. Це призводить до елімінації із слизової оболонки товстої кишки автохтонних облігатних біфідобактерій, лактобактерій, еубактерій, аеробних кишкових паличок, ентерококів. На цьому фоні в окремих тварин настає контамінація слизової оболонки товстої кишки умовно патогенними ентеробактеріями (клебсієлами, ерсініями), пептококом та клостридіями.

Висновки. Таким чином, максимальна терапевтична доза (50,0 мг/кг) тетрацикліну гідрохлориду проявляє стерилізуючий ефект приепітеліальної біоплівки слизової оболонки товстої кишки інтактних білих щурів, що призводить до відсутності колонізаційної резистентності слизової оболонки, і вона може стати вхідними воротами для проникнення умовно патогенних бактерій через стінку товстої кишки у внутрішні органи, кров та лімфу.

Давидюк Ірина Олександрівна