АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ БЕШИХИ НА ФОНІ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

Науковий керівник: канд. мед. наук, доц. Н.І. Ільїна

Сумський державний університет, м. Суми

 

Вступ. Лікування бешихи залишається актуальною проблемою на теперішній час. Насамперед це пов´язано з широким її поширенням серед населення усіх вікових груп, тенденцією до розвитку рецидивів, особливо на фоні супутньої патології, та розвитком залишкових явищ, які в подальшому призводять до тривалої непрацездатності. Не дивлячись на успіхи, досягнуті у вивченні перебігу, клініки, лікування та профілактики бешихи, багато питань до цього часу залишаються не вирішеними.

Мета роботи: визначити ефективність препаратів цефалоспоринового ряду І, ІІІ поколіннь при лікуванні бешихи на фоні супутньої патології.

Основна частина. Обстеження хворих здійснено за допомогою загальноприйнятих клінічних та лабораторних методів дослідження (клінічний аналіз крові, біохімічне дослідження крові, ліпідний профіль крові). Проаналізовані стаціонарні медичні картки 100 пацієнтів з бешихою за 2011р., дані анамнезу хвороби та життя кожного хворого, а також враховано клінічний перебіг та лікування даної патології. Дослідження проводилося на базі Комунальної установи «Сумська обласна клінічна інфекційна лікарня ім. З.Й. Красовицького».

При вивченні захворювань, на фоні яких перебігала бешиха, встановлено: 61,3 % складають пацієнти з надмірною вагою, 37,2 % - варикозна хвороба, 12,4 % - цукровий діабет та інші. Середній вік пацієнтів (40,72±25,61) років, переважна більшість - це жінки (89 %). При використанні препаратів цефалоспоринового ряду в лікуванні бешихи на фоні супутньої патології відмічено зниження температури тіла на 6-7-й день. Місцеві прояви регресували через (19±4) днів; загальний стан покращувався найчастіше на кінець другого тижня. В крові лейкоцитоз визначався на протязі (11±2) днів.

Висновки. Факторами ризику розвитку ускладнень бешихи є жіноча стать, вік старше 40 років, наявність соматичної патології (цукровий діабет, ожиріння, лімфостаз, гіпертонічна хвороба). Використання препаратів цефалоспоринового ряду сприяє більш швидкому процесу клінічного одужання.

 

 

Корнієнко Леся Іванівна, Болецька Тетяна Олександрівна