ЗМІСТ

 

АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

 

С.О. Грищенко

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФАРІНГТОНУ ПРИ ЛІКУВАННІ АНГІН ..……….3

 

Н.В. Дем’яненко, В.А. Бутко

Застосування лікопіду в комплексному лікуванні хворих на первинну та рецидивНУ бешиху ………..……4

 

А.Г. Дьяченко

ПоХОДЖЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ АнтибіотикорезистентностІ…………..………………………..6

 

А.Г. Дьяченко, Б.М. Магінга

Чутливість СТАФІЛОКОКОВИХ БІОПЛІВОК ДО РІЗНИХ КОМБІНАЦІЙ АНТИБІОТИКІВ……………………………………..….8

 

В.В. Захлєбаєва

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ АНГІН…………………...…..……10

 

Н.І. Ільїна

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ БЕШИХИ………………...…..…...12

 

Н.Г. Малиш, І.М.Фетісова, Ю.М. Гавриленко, В.М.Голубнича

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИБІОТИКІВ АКТУАЛЬНИХ ШТАМІВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ...……….15

 

Н.Г. Малиш, І.М. Фетісова, Ю.М. Гавриленко

МОНІТОРИНГ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕНТЕРОБАКТЕРІЙ, ЗБУДНИКІВ ГОСТРИХ ГАСТРОЕНТЕРОКОЛІТІВ …….………………………………………17

 

А.Б. Сухарєв

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХЛАМІДІЙНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ…………………………………………………………………19

 

 

 

 

Н.О. Тімко, О.С. Лич, Г.М. Буджак

ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2011 РОЦІ …………………...…………………………………………...21

 

М.Д. Чемич

ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ………………………………………...23

 

ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

 

Т.П. Бинда,О.І. Сміян

ЕПШТЕЙНА-БАРРА ВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ У ДІТЕЙ: КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ…………………………………………………………………..27

 

Т.В. Зайченко

ВИПАДОК ХРОНІЧНОЇ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ (Епштейна-Барра та ЦМВ) ……………………………………………………….....……...29

 

Ю.І. Каменєв

ВИПАДОК ПОЗАЛЕГЕНЕВОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ НА ТЛІ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ………….…………………………………………………….31

 

К.О. Коваленко

ПРО ВИПАДОК УСКЛАДНЕННЯ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРОГО НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С ..……………33

 

В.М. Козько,О.І. Могиленець, Н.Ф. Меркулова, Г.О. Соломенник,      А.В. Бондаренко, К.В. Юрко, Н.О. Єкімова, В.В. Нікітіна

Значення лабораторних показників в етіологічній діагностиці інфекційного мононуклеозу ….…………..35

 

В.М. Козько, К.В. Юрко, А.В. Бондаренко, Н.Ф. Меркулова,              Г.О. Соломенник, О.І. Могиленець

ПОШИРЕнІСТЬ ВІЛ-інфекції серед хворих З ВІЛ-індикаторними захворюваннями …….…………………...37

 

 

 

 

В.М. Козько, К.В. Юрко, Г.О. Соломеник, А.А. Кузнєцова,                 А.В. Гаврилов, А.В. Решетник

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С НА ТЛІ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ …………………………………………...…….39

 

С.В. Манушина

СКЛАДНИЙ ВИПАДОК У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-ІНФЕКЦІОНІСТА ЩОДО ДИФФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЛИХОМАНКИ НЕВСТАНОВЛЕНОЇ ЕТІОЛОГІЇ ……………………………………...41

 

І.В. Мелаш

СІМЕЙНИЙ ВИПАДОК БОТУЛІЗМУ……………..………………….43

 

О.С. Мозгова

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХРОНІЧНОГО ОПІСТОРХОЗУ В ШОСТКИНСЬКОМУ РАЙОНІ ……….………………………………..45

 

В.Д. Москалюк, С.Р. Меленко, І.В. Баланюк

ПРОБЛЕМА ЛІКУВАННЯ КРІОПАТІЙ ПРИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ...........48

 

І.О. Троцька, А.О. Сніцарь,Г.І. Христенко, А.М. Карпусь

Чи актуальна проблема сказу?...............................................50

 

І.О. Троцька, Т.В. Зайченко, Н.В. Дем’яненко, Г.І. Христенко, Ж.В. Хатинська

ГАРЯЧКА ЗАХІДНОГО НІЛУ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ……..…………...52

 

Т.Б. Тупикова

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СПАЛАХУ ТУЛЯРЕМІЇ В МІСТІ ШОСТКА ………………….........................................................55

 

Ю.В. Шаповал

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ ...………………..…………………………...58

 

Л.М. Яджин, О.Б. Надрага

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КОРУ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОЇ ЕПІДЕМІЇ …………………………………………………….………….59

 

Т.В. Яремчук

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХАРЧОВИХ ТОКСИКОІНФЕКЦІЙ В ОХТИРСЬКОМУ РАЙОНІ …………….……………………………….62

СЕКЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

 

О.С. Андросова

ГЕПАТОТОКСИЧНІСТЬ У ХВОРИХ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ НА ФОНІ ПРИЙОМУ ВИСОКОАКТИВНОЇ АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ…………………………………………………………………..64

 

М.Ю. Бессараб

КОНЦЕНТРАЦІЯ ІНТЕРФЕРОНУ-АЛЬФА ТА ІМУНОГЛОБУЛІНІВ ОСНОВНИХ КЛАСІВ У ПЕРИФЕРІЙНІЙ КРОВІ ХВОРИХ НА ПАРАГРИП ПРИ ТРАДИЦІЙНОМУ ЛІКУВАННІ ..………………...66

 

Т.О. Болецька

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРОБИ ЛАЙМА НА СУМЩИНІ ТА ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ……………….…...68

 

Х.І. Василишин

ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ПРИ ПОЗАГОСПІТАЛЬНИХ ПНЕВМОНІЯХ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ……………………………………………………………………....70

 

В.Ф. Гавриленко

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ХРОНІЧНИХ ХОЛЕЦИСТИТАХ ТА ХОЛАНГІТАХ ……………….72

 

О.І. Голяр

ЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОЗИ                (50 МГ/КГ) ТЕТРАЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИДУ У ПОРУШЕННІ МІКРОФЛОРИ ПРИЕПІТЕЛІАЛЬНОЇ БІОПЛІВКИ ТОВСТОГО КИШЕЧНИКУ …………………………...……………………………...73

 

І.О. Давидюк

ммп-2 ЯК МАРКЕР ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ З КОІНФЕКЦІЄЮ ХВГС/ВІЛ ……………………………….…………...75

 

М.О. Капуста, М.М. Рожанська

ЛІКУВАННЯ ОПІСТОРХОЗУ………..………………………………...77

 

 

 

Н.О. Капустян

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ БЕШИХИ НА ФОНІ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ …………………………….……………………………….79

 

Л.І. Корнієнко, Т.О. Болецька

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБОЮ ЛАЙМА ……………………………....80

 

В.О. Курганська, Л.В. Белай

СТАН КИШЕЧНОЇ МІКРОФЛОРИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ В ПЕРІОДІ ЗАГОСТРЕННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ………………………………………………..……..82

 

Ю.А. Мозгова, С.А. Романюк

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВТОРИННИХ КАРДІОПАТІЙ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ ……………………………………..………………………...84

 

А.І. Піддубна

ІНТЕГРАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ОСІБ З КО-ІНФЕКЦІЄЮ ВІЛ/ТУБЕРКУЛЬОЗ …………….………...86

 

К.С. Полов’ян

МІКРОБІОТИЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗКИ ПРИ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЯХ ПІД ВПЛИВОМ КОМБІНОВАНОГО ПРОБІОТИКА ………………………….………..88

 

Т.В. Путро

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ПЕРВИНИХ ЛАКУНАРНИХ АНГІН ………………….……………………………..90

 

Н.А. Сніцарь

ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ГАРЯЧКАХ НЕЗ’ЯСОВАНОГО ГЕНЕЗУ ...…………91

 

В.В. Слива, Л.В. Белай, А.Ф. Слива

СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКУ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ГОСТРИМ ОБСТРУКТИВНИМ БРОНХІТОМ ...……………93

 

 

 

А.В. Федотова

ПРИЗНАЧЕННЯ ЕНТЕРОСОРБЕНТА У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ ………………….……………95Наукове видання

 

 

 

 

АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів Сумщини

(30-31 травня 2012 року, м. Суми)

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск М.Д. Чемич

Комп’ютерне верстання І.В. Павловська