СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Безпечна життєдіяльність населення - необхідна умова успішності економічного розвитку суспільства /Б.М. Андрушків, О.І. Вислоцький, Г.М. Гевко і співавт. - Тернопіль, 1996. – 339 с.

2. Епідеміологія екстремальних умов з курсом військової епідеміології / За ред. проф. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 270 с.

3. Екологічне благополуччя та благоустрій населених пунктів - запорука здоров’я людини /Б.М. Андрушків,             О.І. Вислоцький, М.М. Гнат і співавт. - Тернопіль: Лілея, 1996. – 187 с.

4. Дубицький А.Е., Семенов И.А., Чепкий А.П. Медицина катастроф. - К.: Здоров’я, 1993. – 462 с.

5. Філіппов А.З. Промислова екологія (транспорт). - К.: Вища школа, 1995. - 81с.

6. Человек - техника - природа / Под ред.                         В.П. Ключникова. - К.: Вища школа, 1990. – 185 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ

розділу

«ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ»

для студентів 5-го курсу вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації напряму 1101 «Медицина»

 

 

 

Відповідальний за випуск М.Д. Чемич

Редактор Н.Г. Гончарук

Комп’ютерне верстання  І.В.Павлової