Зміст

 

                                                   СУМИ 2012

                                                                                                                                                                                                        Зміст                                                                                                                         

                                                                                                                                                          

Вступ……………………………………………………………………3                                                                                                                      Розділ 1. Огляд літератури  ……………………………………………….4

1.1 Інтраамніальне інфікування - особливості клініки,             

      діагностики, лікування……………………………………………..4

1.2 Гіпогалактія в сучасному акушерстві……………………………21

Розділ 2. Матеріали і методи дослідження……………………………41

Розділ 3. Основний зміст роботи……………………………………...52

Висновки………………………………………………………………...56

Практичні рекомендації………………………………………………..58

Список використаної літератури……………………………………...59