Вступ

                                                                                                           Актуальність теми

 

Внутрішньоутробне інфікування є однією з актуальних проблем у сучасному акушерстві.При цьому частота інтраамніального інфікування істотно зросла за останні 10-15 років,що робить цю проблему досить актуальною,причому основними причинами такої негативної тенденції є екстрагенітальна патологія інфекційного генезу,порушення мікробіоценозу статевих шляхів,істотний рівень вихідноїгенітальної патології тощо.

Лактація-це складний процес,підготовка до якого починається з ранніх термінів вагітності,тому характер лактаційної функції нерозривно пов’язаний з особливостями перебігу вагітності й пологового акту,а також з ранніми післяпологовими ускладненнями.

Метою наукової роботи є зниження частоти порушень лактаційної функції в жінок з інтраамніальним інфікуванням на основі вивчення клініко-функціональних,імунологічних і біохімічних особливостей лактації,а також розробки й впровадження алгоритму ведення цих пацієнток після розродження.

Завдання даної наукової роботи:

1.Вивчити особливості перебігу гестації й стану фетоплацентарного комплексу в жінок з інтраамніальним інфікуванням й їхній вплив на стан лактаційної функції.

2.Визначити частоту порушень лактаційної функції й інформаційну значимість мікробіологічного дослідження грудного молока в розвитку цієї патології.

3.Вивчити вплив мікробіологічних й інфекційних факторів на лактаційну функцію й біологічний стан молока в жінок із внутрішньоутробним інфікуванням.

4.Розробити й оцінити ефективність тактики ведення післяпологового періоду в жінок з інтраамніальним інфікуванням і порушеннями лактаційної функції.

Практичне значення проведених досліджень: передбачається, що отримані результати можуть бути використані для прогнозування, попередження й лікування порушень лактації в жінок з інтраамніальним  інфікуванням на основі своєчасної діагностики й корекції виникаючих порушень. Матеріал і  методи дослідження:клінічні,ехогрофічні,імунологічні,ендокринологічні,біохімічні й статистичні.

Контрольна група 20 акушерськи і соматично здорових жінок, які народжують вперше, розродження через природні пологові шляхи;

Досліджувана група40 жінок з інтраамнальним  інфікування.