Показники дихальної системи

 

Таблиця 123 - Частота дихання за 1 хвилину

 

Таблиця 124 - Діаметр бронхів (мм)

 

 

Таблиця 125 - Середній розмір бронхів (см)

 

Таблиця 126 - Об’єм легенів у грудних дітей (мл)

 

Таблиця 127 - Показники дихального об'єму залежно від віку (в мл)

 

Таблиця 128 - Вікові показники функціонування системи дихання

 

Таблиця 129 - Дихальний та хвилинний об’єм дихання (мл)

 

Таблиця 130 - Життєва ємність легенів

 

Таблиця 131 - Залежність індексу Тіффно від віку

 

 

Таблиця 132 - Час затримки дихання на вдиху і видиху (секунди)

 

Таблиця 133 - Показники капнографії у дітей

 

Таблиця 134 - Пікова швидкість форсованого вдиху і видиху (у літрах за секунду)

 

Таблиця 135 - Належні величини легеневого об’єму залежно

від довжини тіла

 

Таблиця 136 - Динаміка показників функції зовнішнього дихання новонароджених дітей (М ± m)

 

 

Таблиця 137 - Показники пневмотахометрії дітей 8-15 років

 

Таблиця 138 - Вікові показники споживання кисню, коефіцієнт використання кисню, дихальний еквівалент

Таблиця 139 - Поглинання кисню і виділення вуглекислоти (мл за 1 хвилину на 1 кг маси тіла)

 

 

Таблиця 140 - Потреба (мл/хв) в кисні (на 1 кг маси тіла)

 

 

Таблиця 141 - Вікові показники парціального тиску кисню і вуглекислого газу в альвеолярному повітрі

 

 

Таблиця 142 - Вікові показники газового складу крові, (%)

 

 

Таблиця 143 - Вміст кисню та вуглекислоти у видихуваному повітрі, (%)

Продовження табл..143

Таблиця 144 - Вміст кисню та вуглекислоти у альвеолярному повітрі (%)

 

 

Таблиця 145 - Парціальний тиск газів у різних середовищах

 

 

Таблиця 146 - Парціальна напруга газів у змішаній артеріокапілярній крові

 

 

 

Таблиця 147 - Дифузія та газообмін у легенях

 

Таблиця 148 - Шкала підбору деяких параметрів ІВЛ

 

 

Таблиця  149 - Розмір інтраназальних канюль

 

Таблиця 150 - Розміри катетера для аспірації мокротиння з ендотрахіальної трубки

 

 

Таблиця 151 - Визначення довжини катетера при туалеті ендотрахіальної трубки

 

 

Таблиця  152 - Розміри інтубаційних трубок і глибина їх введення