Функціональний стан тонкої кишки

Таблиця 174 - Показники всмоктувальної функції кишечнику у здорових дітей від 1 місяця до 14 років (М±m)

 

Таблиця 175 - Активність ентерокінази та лужної фосфатази (од. на 1 г калу)

 

Таблиця 176 - Фракційне дуоденальне зондування

 

 

 

Таблиця 177 - Фізико-колоїдні властивості різних порцій жовчі

 

 

Таблиця 178 - Мікроскопія різних порцій жовчі

 

Таблиця 179 - Основні компоненти жовчі у здорових дітей

 

Таблиця 180 - Дуоденальний вміст жовчних кислот (печінкова жовч)

 

Таблиця 181 - Особливості панкреатичної секреції у дітей шкільного віку до і після стимуляції

Таблиця 182 - Середня кількість панкреатичних ферментів у дуоденальному вмісті при різних видах вигодовування, од/мл

 

 

Таблиця 183 - Характеристика мікробіоценозу кишечника

 

 

Таблиця 184 - Склад мікрофлори фекалій здорових дітей залежно від віку та характеру вигодовування

 

 

Таблиця 185 - Наявність трипсину у калі (метод TAME)

 

Діти і дорослі - 40-760 мг трипсину/ 1 грам калу Показник стеатокриту (відсотковий вміст жиру у калі)

1 тиждень життя                                               25%

1 місяць                                                               13%

Діти старше 1 місяця                                       менше 5%

Таблиця 186 - Фізико-хімічні і мікроскопічні показники калу у дітей