Таблиця 201 - Ознаки статевого дозрівання та їх визначення

 

 

 

Продовження  табл.. 201

Таблиця 202 - Стандарти статевого дозрівання

 

Таблиця 203 - Середні групові показники об’єму щитоподібної залози

 

 

Таблиця 204 - Тиреоїдний об’єм новонародженої дитини залежно від маси тіла

 

 

 

 

Таблиця 205 - Середні розміри кори і клубочкової зони надниркових залоз (мм)

 

 

Таблиця 206 - Маса надниркових залоз у дітей і дорослих (г)

 

Таблиця 207 - Розміри вилочкової залози (см)

 

Таблиця 208 - Середній розмір яєчка (мм)

 

Таблиця 209 - Середні розміри яєчників (см)

 

 

Таблиця 210 - Рівень регуляторних цитокінів у вагітних та новонароджених, пкг/мл

 

Таблиця 211 - Вміст кортизолу, пролактину, прогестерону залежно від віку і статі

 

Таблиця 212 - Гормональний профіль дітей (за даними радіоімунологічного аналізу)

 

 

 

 

 

 

Таблиця 213 - Вміст гормонів у сироватці крові у дітей різного віку

 

 

 

 

Таблиця 214 - Вміст тіреотропного гормону (ТТГ) в сироватці крові (радіоімунологічний метод)

 

 

Таблиця 215 - Вміст загального тироксину (Т4) в сироватці крові

 

 

Таблиця 216 - Рівні ТТГ, Т3, Т4, ТСГ у плазмі крові новонароджених дітей (М ± m)

 

Таблиця 217 - Йод білковозв’язаний сироватки крові (за методом Баркера в модифікації Г.С. Степанова)

 

 

Таблиця 218 - Вміст йоду в сироватці крові та його поглинання щитоподібною залозою

 

 

Таблиця 219 - Рівні АКТГ, кортизолу та кортикостерону дітей (М ± m)

 

Таблиця 220 - Концентрація ФСГ та естрогенів у плазмі новонароджених

 

 

Таблиця 221 - Рівні ЛГ, прогестерону та АФП у плазмі крові новонароджених дітей (М ± m)

 

 

 

Таблиця 223 - Рівні АДГ, альдостерону та АНУФ у плазмі крові новонароджених дітей (М ± m)

 

 

Таблиця 224 - Рівень альдостерону у дітей

Таблиця 225 - Вміст соматотропного (СТГ), адренокортико-тропного (АКТГ), лютеінізуючого (ЛГ), фолікулостиму-лювального (ФСТ) гормонів, кортизолу і тестостерону у дітей 2-15 років (радіоімунологічне дослідження)

 

 

Таблиця 226 - Норми добової сумарної екскреції з сечою 17-КС та 17-ОКС, мкмоль/л (Жуковський М.А., 1972)

 

 

 

Таблиця 227 - Вміст гонадотропних гормонів у сироватці крові (мМО/мл)

 

 

Таблиця 228 - Секреція ЛГ і ФСГ у сироватці крові після внутрішньовенного введення гонадотропіну (мМО/мл)

 

 

Таблиця 229 - Наявність катехоламінів у сечі (нмоль/л)

 

 

Таблиця 230 - Наявність ванілмигдалевої кислоти у сечі (нмоль/л)

До 1 року             до 6,0

1-7 років               до 12,0 (8,5 ± 1,75)

8-14 років            до 20,0 (11,6 ± 1,75)

Таблиця 231 - Співвідношення екскреції катехоламінів

 

 

Таблиця 232 - Вміст загального тестостерону в сироватці крові

 

 

Таблиця 233 - Вміст вільного тестостерону в сироватці крові

 

 

Таблиця 234 - Вміст загального тестостерону в сечі

 

 

Таблиця 235 - Вміст прогестерону в сироватці крові у дітей 7-16 років (радіоімунологічний метод)

 

 

Таблиця 236 - Вміст естрогенів в крові у дівчат

 

Таблиця 237 - Вміст естрадіолу (Ег) загального в сироватці або плазмі крові в пубертатному віці

 

 

 

 

Таблиця 238 - Вміст естрогенів у добовій сечі