Основні показники обміну речовин у дітей

 

Таблиця 272 - Білковий обмін

Таблиця 273 - Вміст вільних амінокислот у плазмі крові новонароджених і дорослих, мкмоль/л

 

Таблиця 274 - Вміст загального білка та його фракцій (г/л) у сироватці крові

Таблиця 275 - Показники білкового обміну