Вуглеводний обмін

 

Таблиця 276 - Рівень цукру (глюкози) в крові дітей та їх матерів (за методом Хагедорна-Йенсена)

 

 

Таблиця 277 - Критерії оцінки стандартної проби на толерантність до глюкози (рекомендації експертів ВООЗ)

 

 

 

Таблиця 278 - Нормальні величини деяких метаболітів (ммоль/л) гліколітичного ланцюга і циклу Кребса у сироватці крові

 

 

 

Таблиця 279 - Глюкозотолерантний тест у дітей 2 – 13 років у відповідь на приймання глюкози (1,75 г/кг) всередину

 

 

Таблиця 280