Анотація

 

 

 

 

Морфофункціональні та біохімічні показники у дітей і дорослих - В.Е.Маркевич

 

 

Навчально-методичний посібник

 

 

 

 

 

 

Суми

Сумський державний університет

2011

УДК  612.015

ББК   28.072

         М 27

Авторський колектив:

В.Е.Маркевич (професор), В.Г.Майданник (професор), І.Е.Зайцев (доцент), І.В.Тарасова (доцент),   А.М.Лобода (доцент)

 

Рецензенти:

Л.В.Квашніна - доктор медичних наук, професор

(Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України)

В.В.Бережний - доктор медичних наук, професор

 (Національна медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л.Шупика);

П.Г.Кравчун - доктор медичних наук, професор

 (Харківський національний медичний університет)

 

 

М 27      Морфофункціональні та біохімічні показники у дітей і дорослих:  навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В.Е.Маркевич, В.Г.Майданник, І.Е.Зайцев, А.М.Лобода, І.В.Тарасова. – Суми: Сумський державний університет, 2011. -  303 с.

ISBN

 

                Посібник висвітлює основні лабораторні та інструментальні константи у дітей та дорослих, дозволяє оцінювати показники фізичного розвитку та функціонування основних систем організму людини.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

                                                                                                        УДК 612.015

                       ББК  28.072 

 

                                                       Ó В.Е.Маркевич, В.Г.Майданник, І.Е.Зайцев,                                                             А.М.Лобода, І,В.Тарасова      2011

 

ISBN                                               Ó Сумський              державний університет, 2011