Водно-сольовий обмін

Таблиця 287 - Середній вміст загальної кількості води (%) співвідношення в розподілі рідини залежно від віку

 

 

Таблиця 288 - Вміст різних видів рідини тіла (%)

 

 

 

Таблиця 289 - Розподіл води в організмі (в % до маси тіла)

 

Таблиця 290 - Вікові модифікації потреби у воді

 

Таблиця 291 - Маса та об’єм екстрацелюлярної рідини

 

 

Таблиця 292 - Вміст води, мінеральних речовин, жирів і білків в організмі у різні періоди розвитку, %

 

 

Таблиця 293 - Втрата води та електролітів

 

Таблиця 294 - Добові втрати і потреба у воді, мл

 

 

Таблиця 295 - Концентрація іонів у різних рідинах тіла, (мекв/л)

 

Таблиця 296  - Концентрація електролітів у рідинах організму, ммоль/л

 

 

Таблиця 297 - Концентрація основних електролітів у екстрацелюлярній рідині

 

 

 

Таблиця 299 - Вміст хімічних елементів у біосубстратах людини, їх добове надходження, токсична і летальна дози (за Д. Емслі, 1993)

 

 

Таблиця 300 - Вміст мікроелементів у діагностичних субстратах (за P. Bertram, 1992; А.В.Скальний, 2000)

 

Таблиця 301 - Вміст вітамінів у сироватці крові і сечі

 

Таблиця 302 - Макро- і мікроелементи крові

 

 

Таблиця 303 - Щоденна потреба у залізі (мг заліза/ день)

 

 

 

 

Таблиця 304 - Фактори, які збільшують ризик захворювань, пов’язаних із обміном мікроелементів

 

 

 

 

Таблиця 305 - Параметри нормального обміну заліза

 

 

 

Таблиця 306 - Вміст білірубіну в крові новонароджених

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 307 - Неорганічні речовини і фізико-хімічні показники

Таблиця 308 – Фізіологічно активні речовини

 

 

 

Продовження табл.308