Список скорочень

АКТГ - адренокортикотропний гормон

АС - альдостерон

α1-Т – α1 -тимозин

ГЛ - глюкагон

Е-РУК - Е розеткоутворювальні клітини (лімфоцити)

ЕАС-РУК - ЕАС - розеткоутворювальні клітини (лімфоцити)

ІРІ - імунореактивний інсулін

КЗ - кортизол

КС - кортикостерон

ЛГ - лютенізуючий гормон

ME - мелатонін

NST - тест відновлення нітросинього тетразолію нейтрофілами

ПГ-F2-α - простагландин F2- α

6-кето- ПГ- F1-α -6-кето простагландин F1-α

ПЗФ - показник завершеності фагоцитозу

ПРЛ - пролактин

ПС - прогестерон

СП - С - пептид

СТГ- соматотропний гормон

Т3 - трийодтиронін

Т4- тироксин

ТС - тестостерон

ТЗГ - тироксинзв'язувальний глобулін

ТТГ - тиреотропний гормон

ФСГ - фолікулостимулювальний гормон

ФЧ - фагоцитарне число

ФІ — фагоцитарний індекс

цАМФ - циклічний аденозинмонофосфат

цГМФ - циклічний гуанозинмонофосфат

ЦІК - циркулюючі імунні комплекси

Таблиця 326 - Основні субпопуляції імунокомпетентних клітин згідно з диференціюванням CD (Clucter Differentiation)

 

 

 

Таблиця 327 - Субпопуляції Т-лімфоцитів в периферичній крові дітей від народження до 14 років за даним проточної цитофлоуметрії (в %% від числа лімфоцитів) (Remy N.G.Thoenec, U.Wahn, 1991)

 

Таблиця 328 - Субпопуляції лімфоцитів у крові підлітків 12-19 років (М ± ст. відх.) (c.Tollerud et al., 1990)