Критерії стану вегетативного тонусу

Таблиця 339 - Критерії діагностики вихідного вегетативного тонусу

 

 

 

 

Метод оцінки таблиці. Розраховується сума балів (симпатичних і парасимпатичних) переважних розладів (з імовірністю 100%). Достовірність результатів розраховується за критерієм t Стьюдента.

Якщо досліджуються показники серцево-судинної системи або дихальної, то говорять про вихідний тонус серцево-судинної системи і т. п.

 

Таблиця 340 - Питання для виявлення ознак вегетативних змін (заповнюється пацієнтом, підкреслюючи потрібну відповідь в тексті)

 

 

Якщо загальна кількість балів більше 15 (сума позитивних відповідей), то передбачається наявність синдрому вегетативної дистонії.

Таблиця 341 - Схема дослідження для виявлення ознак вегетативних порушень (заповнюється лікарем при профілактичному огляді)

 

Продовження табл.341

Якщо загальна кількість балів більше 25 (сума позитивних відповідей), то передбачається наявність синдрому вегетативної дистонії.

 

Таблиця 342 - Оцінка вихідного вегетативного тонусу методом кардіоінтервалографії за величиною індекса напруження (ІН1), ум.од.

 

Таблиця 343 - Оцінка вегетативної реактивності за показниками ІH1/ ІH2 при клинортостатичній пробі

 

 

 

Таблиця 344 - Добові коливання температури тіла