Рентгенограмометричні показники у дітей

(М.І.Спузяк, 1999)

Таблиця 345

 

 

Таблиця 346 - Тимікоторакальний індекс (ТТІ) (частка відділення ширини тіні середостіння на рівні роздвоєння трахеї і діаметра грудної клітки на тому ж рівні)

 

 

Таблиця 347 - Кардіоторакальний індекс (КТІ)

 

Діти раннього віку                                                           49 ± 3,07%

Діти дошкільного віку                                                    48 ± 1,03%

Діти шкільного віку і підлітки                                       44 ± 5,1%

 

Збільшення І ступеня                                                     50-55%

Збільшення II ступеня                                                    55-60%

Збільшення III ступеня                                                  більше 60%

 

(у новонароджених і дітей з ожирінням при горизонтальному положенні серця КТІ в нормі може становити 53-55%).

 

 

Таблиця 348 - Збільшення шлуночків за Фреєм

 

 

Таблиця 349 - Амплітуда зубців рентгенокімограми у дітей шкільного віку і підлітків

 

 

 

 

Таблиця 350 - Зони поширення зубців на рентгенокімограмі в нормі

 

 

Таблиця 351 - Строки заповнення повітрям системи травлення у новонародженого

 

 

 

 

Таблиця 352 -  Розрахунок дози контрастної речовини і води (в мл) при дослідженні верхніх відділів системи травлення і проведенні водносифонної проби залежно від об’єму разового харчування

 

 

Таблиця 353 - Вікові зміни довжини, ширини і площі нирок

 

 

 

 

 

 

Таблиця 354 - Довжина частин сечовивідного каналу у хлопчиків та дорослих, см

 

 

 

Таблиця 355 - Довжина і діаметр сечовивідного каналу, см

 

 

Таблиця 356 - Об'єм жовчного міхура в см3 залежно від його діаметра і довжини

Продовження табл.356

 

Продовження табл.356

 

 

Таблиця 357 - Вікові рентгенометричні показники нирок у здорових  дітей

 

Таблиця 358 - Розрахунок дози контрастної речовини, виходячи з віку хворого і площі поверхні тіла

 

Таблиця 359 - Середні вікові рентгеноанатомічні нормативи площі чашечно-мискової системи, см2

 

Таблиця 360 - Вікові нормативи площі нирок при екскреторній орографії в прямій проекції

 

 

Таблиця 362 - Нормальні показники скорочувальної здатності чашечно - мискової системи

 

 

Таблиця 363 - Розміри матки і яєчників на пневмопельвіограмі (см ± 0,1-0,2)

 

 

 

Таблиця 364 - Розміри черепа залежно від віку

 

 

Таблиця 365 - Величини показників, які характеризують різні форми черепа

Таблиця 366 - Товщина кісток склепіння черепа залежно від віку

 

 

Таблиця 367 - Розміри верхнєщелепних пазух, мм

 

 

 

Таблиця 368 - Величина сагітального і вертикального розмірів турецького сідла

 

Таблиця 369 - Індекс сідло / череп

 

Таблиця 370 - Межі коливань кутів відхилення плесневих кісток і І пальця в нормі і при поперечно - розпластаній стопі (на фасній рентгенограмі)

 

Таблиця 371 - Строки окостеніння скелета кисті і дистального відділу передпліччя

 

 

Таблиця 372 - Амплітуда коливань кутів склепіння в нормі, при вальгусній і плоско - вальгусній деформації стопи (на профільній рентгенограмі)

 

Таблиця 373 - Амплітуда коливань ширини стопи в нормі і при поперечно - розпластаній деформації

 

Таблиця 374 - Межі коливань індексу стопи в нормі і при поперечно - розпластаній деформації