ЗМІСТ

                                                                                                                               с.

1. Вступ………………………………………………...................4

2. Вікова періодизація онтогенезу людини…………....................9 

3. Основні константи зросту та розвитку дітей…….....................10

4. Режимні елементи  дитячого віку…………………..................68

5. Показники системи крові та кровотворення……......................71

6. Гемостаз…………………………………………......................88

7. Показники серцево-судинної системи……………...................92

8. Функціональні проби

серцево-судинної системи…………………………...................118

9. Показники дихальної системи………………….....................123

10. Основні показники травної системи…………......................134

11. Модифікації показників системи виділення…......................153

12.Морфофункціональні показники

ендокринної системи ………………………………..................160

13. Показники потреби дітей в енергії та

нутрієнтах……...……………………………………..................178

14. Основні показники обміну речовин:

білковий обмін …………………………………..................206

вуглеводний обмін…………………………….....................209

ліпідний обмін…………………………………...................211

водно-сольовий обмін…………………………....................214

мікроелементи…………………………………...................219

пігментний обмін………………………………...................226

неорганічні речовини

і фізико-хімічні показники…………………….....................227

Фізіологічно активні речовини………………….................228

Показники імунітету…………………………….................258

Позасудинні біологічні рідини…………………..................269

Критерії стану вегетативного тонусу…………....................273

Рентгенограмометричні показники……………...................285

Деякі критерії радіаційної безпеки……………....................303

Список літератури……………………………….................307