Основні константи зросту та розвитку дітей

Таблиця 4 - Основні параметри фізичного розвитку (М ± m) залежно від гестаційного віку

 

 

Таблиця 5 - Визначення гестаційного віку новонароджених дітей за системою оцінки зовнішніх ознак у балах (Dubowitz L. et al., 1970)

 

 

Продовження табл. 5

 

 

Продовження табл. 5

Примітка до табл. 5. Якщо кількість балів для кожного з обох боків тіла виявляється різною, то беруть середнє значення

Таблиця 6 - Оцінка зрілості новонароджених (Petrussa,1971)

 

Таблиця 7 - Оціночна таблиця зрілості новонародженого за Ballard (у дужках зазначені бали)

 

 

Таблиця 8 - Рефлекси новонародженого

 

 

Таблиця 9 - Оцінка стану новонароджених за шкалою Апгар

 

Продовження табл. 9

 

Таблиця 10 - Оцінка дихальної недостатності

у новонароджених за Downes

 

 

Таблиця 11 - Шкала Сільвермана (оцінка важкості та діагностика СДР)

 

 

 

 

Таблиця 12 - Приблизне збільшення маси і довжини тіла

у дітей першого року життя

 

Таблиця 13 - Середнє місячне збільшення маси тіла

у недоношених дітей

 

Таблиця 14 - Щоденне збільшення маси тіла (г) дітей

при природному вигодовуванні

 

до 4 тижнів                                                                        30

5-12       «                                                                            26-28

13-20     «                                                                            20-24

21-30     «                                                                            16-18

27-52     «                                                                            16-15

 

 

Таблиця 15 - Теоретичний приріст маси і довжини тіла

 

 

 

Таблиця 16 - Формули для вираховування орієнтовних значень довжини і маси тіла

 

Таблиця 17 - Емпіричні формули розрахунку основних соматометричних даних у дітей першого року життя

 

 

 

Таблиця 18 - Емпіричні формули розрахунку основних соматометричних даних у дітей 2-16 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 19 - Антропометричні індекси (коефіцієнти)

 

 

Продовження табл. 19

 

 

Таблиця 20

 

 

Формула Костеффа                 ,

де М – маса тіла, кг.

 

 

Для дітей 10-17 років        поверхня тіла    ,

 

                де N – вік,  роки.

Поверхня тіла може бути обчислена на основі даних про масу та

довжину тіла дитини за формулою Дюбуа:

поверхня тіла в (см2)= 1672 · маса тіла, (кг) · довжина, (м).

 

 

Таблиця 21 - Поверхня тіла залежно від його маси

 

 

 

 

 

Таблиця 22 - Поверхня тіла дитини залежно від віку

 

 

Таблиця 23 - Площа поверхні усього тіла (голова, тулуб, кінцівки) залежно від віку

 

Основні антропометричні дані найбільш раціонально оцінювати за допомогою центильних таблиць. У цих таблицях вимірювані ознаки фізичного розвитку великої групи здорових дітей різного віку та статі розташовуються від мінімальних до максимальних значень. Кожен ряд цих показників ділять на 100 рівних частин, при цьому визначають межі показників кожної із виділених груп. Таким чином, центиль (процентиль) - це сота частина варіаційної шкали, а центильний інтервал - різниця між двома сусідніми центилями.

Центильні таблиці дозволяють визначити, який порядковий номер має та чи інша атропометрична ознака на стандартній шкалі, причому отримане значення показує, скільки відсотків здорових дітей відрізняється від обстежуваної дитини.

 

Таблиця 24 - Класифікація морфологічних типів

Таблиця 25 - Центильні величини довжини тіла (см) хлопчиків (0 міс. – 17 років)

 

 

Таблиця 26 - Центильні величини довжини тіла (см) дівчаток

(0 міс. – 17 років)

 

 

Таблиця 27 - Центильні величини маси тіла (кг) хлопчиків

(0 міс. - 17 років)

 

 

Таблиця 28 - Центильні величини маси тіла (кг) дівчаток

(0 міс.-17 років)

 

Таблиця 29 - Центильні величини периметра грудної клітки (см) хлопчиків (0 міс. - 17 років)

 

 

 

Таблиця 30 - Центильні величини периметра грудної клітки (см) дівчаток (0 міс. - 17 років)

 

Таблиця 31 - Центильні величини периметра голови (см) хлопчиків (0 міс. -17 років)

 

 

 

Таблиця 32 - Центильні величини периметра голови (см) дівчаток (0 міс. - 17 років)

 

Таблиця 33 - Центильний розподіл маси тіла залежно від зросту хлопчиків (за І.М. Воронцовим, А.В. Мазуріним, 1977)

 

 

 

Продовження табл. 33

 

Таблиця 34 - Центильний розподіл маси тіла залежно від зросту дівчаток (за І.М. Воронцовим, А.В. Мазуріним, 1977)

Продовження табл. 34

 

Таблиця 35 - Центильні величини периметра грудної клітки (см)

 

Продовження табл. 35

 

Продовження табл. 35

 

Продовження табл. 35

 

 

 

 

Таблиця 36 - Центильні величини периметра грудної клітки (см)

Продовження табл. 36

Продовження табл. 36

 

Таблиця 37 - Показники зросту і маси у дітей різних вікових груп (Х±δ)

 

 

Таблиця 38 - Оціночна таблиця маси тіла новонародженої дитини з урахуванням довжини її тіла

Таблиця 39 - Оціночна таблиця маси тіла з урахуванням довжини тіла новонародженого (Б.Н.Ільїн, 1975)

 

ГРАФІКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Adobe Systems,Adobe Systems,Adobe Systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Systems,Adobe Systems,Adobe Systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Systems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Systems,Adobe Systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Systems,Adobe Systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Systems,Adobe Systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Systems,Adobe Systems,Adobe Systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 40 - Середній діаметр великого тім'ячка (косі діагоналі або сторони)

 

 

 

Таблиця 41 - Ехометричні показники головного мозку у здорових дітей першого року життя (мм)

 

 

 

Таблиця 42 - Середні і можливі рубіжні строки розвитку моторики у дітей 1-го року життя