Показники системи крові та кровотворення

 

Таблиця 48 - Кількість крові і плазми у дітей різного віку

 

Таблиця 49 - Загальна оцінка системи крові

 

Продовження табл.49

Таблиця 50 - Вміст еритроцитів у крові новонародженого (Т/л)

 

Таблиця 51 - Осмотична резистентність еритроцитів

(в % розчину NaCl)

 

Об’єм циркулюючої крові (в мл на 1 кг маси тіла)

Новонароджені                 107-195

Діти грудного віку                            75-110

Дошкільники та молодші школярі                              51-90

Старші школярі                 50-95

Дорослі                                                                                              50

 

Таблиця 52 - Гемограма у здорових дітей першого року життя (Тур А.Ф., Шабалов Н.П., 1970)

 

 

 

Таблиця 53 - Гемограма здорових дітей від 1 року до 15 років (Тур А.Ф., Шабалов Н.П., 1970)

 

 

 

 

Таблиця 54 - Гемограма

 

 

 

 

 

Таблиця 55 - Гемограма

 

 

 

Таблиця 56 - Показники червоної крові у новонароджених дітей

 

Таблиця 57 - Лейкоцитарна формула крові (%) новонародженого

 

 

 

 

 

Таблиця 58 - Вміст нейтрофільних лейкоцитів у крові новонародженого, (%)

 

 

Таблиця  59 - Абсолютні цифри формули крові у дітей

 

 

 

Таблиця 60 - Вміст лейкоцитів у крові новонародженого (Г/л)

 

 

Таблиця 61 - Лейкоцитарна формула у здорових дітей (%)

(Тур А.Ф., Шабалов Н.П., 1970)

 

 

 

Таблиця 62 - Абсолютні цифри крові у дітей

 

 

 

Таблиця 63 - Розподіл людей за групами крові залежно від статі, %

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 64 - Частота груп крові у людей, %

 

 

Таблиця 65 - Оцінка результатів визначення груп крові  за допомогою стандартних сироваток

 

Таблиця 66 - Оцінка результатів визначення груп крові за допомогою стандартних еритроцитів

 

Таблиця 67 - Мієлограма здорових дітей різного віку,

в %

 

Таблиця 68 - Концентрація еритропоетину в сироватці крові новонароджених дітей ( mod/ml)

 

 

Таблиця 69 - Концентрація феритину в сироватці крові у новонароджених дітей (нг/мл)

 

 

 

 

Таблиця 70 - Концентрація церулоплазміну в сироватці крові у новонароджених дітей (мг/мл)