Таблиця 76  - Вікові показники частоти серцевих скорочень (за 1 хв.)

 

Таблиця 77  - Частота серцевих скорочень у здорових недоношених дітей

 

 

Таблиця 78 - Вікові величини артеріального тиску (мм рт. ст.)

 

 

Таблиця 79 - Корекція систолічного і діастолічного артеріального тиску для різних окружностей плеча при використанні манжети шириною 13 см

 

 

 

Таблиця  80 – Артеріальний тиск при різних станах у дітей 6-15 років (мм рт. cт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 81 - Внутрішньосерцевий та внутрішньосудинний тиск (мм рт. ст.)

 

 

Таблиця 82  –  Визначення   частоти   серцевих   скорочень   за   1 хвилину  (ЧСС)  за  тривалістю  серцевого  циклу  (інтервал R-R, с)

 

Таблиця 83 - Обчислення ступеня відхилення електричної осі серця

 

 

Таблиця 84 - Обчислення ступеня відхилення електричної осі серця

 

Таблиця 85 - Обчислення ступеня відхилення електричної осі серця

 

 

Нормальне положення електричної осі                    + 30° - + 69°

Вертикальне положення електричної осі                                + 70° - + 90°

Відхилення вправо                                                                         + 91° -+ 120°

Виражене відхилення вправо                                                      більше + 120°

Горизонтальне положення електричної осі                            +29°- 0

Відхилення вліво                                                                             0 - -30°

Виражене відхилення вліво                                                          -30°-90°

 

Таблиця 86 - Розмір кута α на ЕКГ

 

 

Таблиця 87 - Електричні позиції серця

 

 

 

Таблиця 88 - Амплітуда зубців Р, Q, R, S у новонароджених перших двох днів життя (мм)

 

 

Таблиця 89 - Амплітуда зубців Р, Q,  R,  S, Т у новонароджених 3-15 днів життя (мм)

 

 

 

 

Таблиця 90 - Амплітуда зубців Р, Q,  R,  S, Т у новонароджених 16-30 днів життя (мм)

 

 

Таблиця 91 - Амплітуда зубців Р, Q, R, S, Т у дітей  грудного віку (мм)

 

 

 

 

Таблиця 92 - Амплітуда зубців Р, Q, R, S, Т у дітей переддошкільного віку (мм)

 

 

Таблиця 93 - Амплітуда зубців Р, Q, R, S, Т у дітей дошкільного віку (мм)

 

 

 

 

Таблиця 94 - Амплітуда зубців Р, Q, R, S, Т у дітей  шкільного віку (мм)

 

 

Таблиця 95 - Тривалість зубця Р, комплексу QRS та інтервалів ЕКГ у різні періоди дитячого віку (с)

 

Таблиця 96 - Деякі електрокардіографічні показники шлункового комплексу QRS

 

Таблиця 97 - Співвідношення амплітуд зубців та інтервалів ЕКГ

 

 

 

 

 

Таблиця 98 - Нормативи електрокардіографічних показників у недоношених новонароджених дітей (у лапках - значення медіани)

 

 

 

 

Таблиця 99 - Нормативи електрокардіографічних показників у доношених новонароджених дітей (у дужках - значення медіани)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 100 - Параметри кардіодинаміки у дітей 3-15 років залежно від частоти серцевих скорочень

 

 

 

Продовження табл. 100

Таблиця 101 - Ехокардіографічні параметри діаметра правого шлуночка у новонароджених дітей (M ± m), мм

Таблиця 102 - Ехокардіографічні параметри лівого шлуночка та амплітуди систолічного руху задньої стінки серця у новонароджених (М±m), мм

 

 

Таблиця 103 - Проекція лівого шлуночка по короткій осі у дітей на рівні мітрального клапана та папілярних м'язів (M±m, min - max)

 

Таблиця 104 - Показники двовимірної ехокардіограми у здорових дітей залежно від площі поверхні тіла (М ± m, mіn-mах), мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 105 - Ехокардіографічні параметри серця у дітей за даними двовимірної Ехо-КГ (M±m, min - max)

 

 

Таблиця 106 - Швидкість поширення пульсової хвилі по судинах м’язового і еластичного типу (см/с)

 

Таблиця 107 - Ехометричні показники серця у здорових дітей за даними двовимірної ЕКГ

(розмірні величини шлуночків визначені у фазу діастоли, передсердя - у фазу максимального наповнення, мм), (М ± m, mіn-mах)

 

 

Таблиця 108 - Проекція по поворотній осі на рівні мітрального клапана та папілярних м’язів, мм

 

 

Таблиця 109 - Ехометричні показники проекції чотирьох камер серця з верхівки (М ± m, mіn-mах), мм

 

 

 

 

Таблиця 110 - Показники одновимірної ехокардіограми у дітей до трьох років

 

Таблиця 111 - Показники двовимірної ехокардіограми у здорових дітей у віці до 3 років

 

 

 

Таблиця 112 - Морфофункціональні показники серця у дітей 11-18 років (Богмат Л.Ф.,РакЛ.І., Веденская, Т.С., 2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 113 - Нормальні значення кінцево - діастолічного

об’єму (КДО) лівого шлуночка