Додаток Б

(обов’язковий)

 

оцінкА психомоторного розвитку дитини

                                                                                              «Затверджено»

Наказ МОЗ України

20.03.2008, №149

 

                   Психомоторний розвиток дитини відображає становлення різних відділів нервової системи дитини у певні періоди життя. Оцінка психомоторного розвитку дитини проводиться з використанням таблиці, в якій визначено вікові особливості психомоторного розвитку дитини.

                   Оцінка психомоторного розвитку дитини здійснюється за такими критеріями:

1) моторика - цілеспрямована маніпулятивна діяльність дитини;

2) статика - фіксація та утримання певних частин тулуба в необхідному положенні;

3) сенсорні реакції - формування відповідних реакцій на світло, звук, біль, дотик;

4) мова- експресивне мовлення та розуміння мови;

5) психічний розвиток - позитивні та негативні емоції, становлення соціального віку.

                   За результатами оцінки психомоторного розвитку дитини визначається тактика подальшого медичного спостереження. Якщо дитина виконує всі дії, притаманні для її віку, необхідно провести консультування щодо догляду з метою розвитку. Якщо дитина не може виконати запропоновані дії або є затримка в появі навичок, необхідно навчити матір, як проводити заняття з дитиною з метою розвитку та як використовувати додаткові стимули для розвитку навичок, які відстають.

Інтенсивність розвитку та змін у динаміці  рухової, психічної, сенсорної сфер найбільш виражені на першому році життя, що вимагає регулярного медичного спостереження дитини.

                   Важливо знати, що не всі діти мають однакові темпи розвитку за всіма критеріями психомоторного розвитку. Вперше виявлене відставання появи певних навиків на першому році життя на 1 місяць, на другому на 3 місяці, на третьому на 6 місяців не є причиною для встановлення діагнозу  та консультації дитячого лікаря-невролога.

 

 

 

Продовження додатка Б

Графік та таблиці  оцінки психомоторного розвитку дитини (ВООЗ, 2006)

 

Таблиця Б.1 - Оцінка психомоторного розвитку дитини на 1-му році життя

 

Продовження таблиці Б.1

 

 

Продовження таблиці Б.1

 

 

 

Таблиця Б. 2  -  Оцінка психомоторного розвитку дитини на 2-му році життя

 

Продовження таблиці Б. 2 

 

 

Оцінка психомоторного розвитку дитини на 3-му році життя

 

 

Продовження таблиці Б. 2