Додаток Г

(обов’язковий)

деякі шкали, які використовуються в педіатрИчній практиці

 

Шкала Апгар

Шкала Сільвермана

Шкала Доунса

Продовження додатка Г

Шкала Баллард

 

 

Продовження додатка Г

 

Шкала оцінки фізичного розвитку та відповідності гестаційному віку новонародженої дитини

 

 

 

 

Продовження додатка Г

Шкала Йєля (визначення наявності тяжкого захворювання у дитини з лихоманкою)

(MсCarthy PL, Pediatrics, 1982)

 

Критерії оцінки:

<10 – тільки 2,7% мають серйозне захворювання 

11-15 – 26,6% мають серйозне захворювання

>16 – 92,3% мають серйозне захворювання

 

Продовження додатка Г

МОДИФІКОВАНА ПЕДІАТРИЧНА ШКАЛА КОМ ГЛАЗГО

(Kirkham F.J., Ar. J. Dis Child, 2001)

 

Критерії оцінки: 15 – норма; 13-14 – приголомшення; 9-12 – сопор; 4-8 – кома; 3 – смерть мозку

Продовження додатка Г

ШКАЛИ ОЦІНКИ ТЯЖКОСТІ ТА ПРОГНОЗУ МЕНІНГОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ

 

Прогностична шкала менінгококової септицемії Глазго (1991)

 

 

Критерії оцінки: 8 балів – летальність 73%; 10 балів – летальність 87,5%; 12 балів та більше  –  летальність 100%

 

Прогностична шкала менінгококової септицемії Дамроша (1966)

 

Критерії оцінки: 3 бали – летальність 85,7%; 4 бали та більше  – летальність 100%

Продовження додатка Г

ШКАЛА ОЦІНКИ ТЯЖКОСТІ КРУПУ (СТЕНОЗУВАЛЬНОГО ЛАРИНГОТРАХЕОБРОНХІТУ)

(Westley C.R., Am. J. Dis Child, 1978)

 

 

Критерії оцінки: 0-2 бали – легкий круп; 3-7 бали – круп середньої тяжкості; 8-17 балів – тяжкий круп

 

Продовження додатка Г

КЛІНІЧНІ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ДЕГІДРАТАЦІЇ (ТОКСИКОЕКСИКОЗУ) У ДІТЕЙ

(ВООЗ, 1997, адаптовані American Academy of Pediatrics)