Додаток Д

(обов’язковий)

Нормативи показників Лабораторних тестів у дітей

Гемограма

Продовження додатка Д

Субтипи лімфоцитів

Протеїнограма

Продовження додатка Д

Вміст імуноглобулінів У сироватці крові

Коагулограма

 

Продовження додатка Д

Кислотно-лужний та електролітний склад крові

Продовження додатка Д

Інші біохімічні константи крові

 

 

Продовження додатка Д

Продовження додатка Д

Нормативні показники сечі

Продовження додатка Д

Нормативні показники хімічного складу сечі

Продовження додатка Д

Нормативні показники калу

Нормативні показники хімічного складу калу

Продовження додатка Д

Кількісний та якісний склад основної мікрофлори товстої кишки у здорових дітей (КУО/г фекалій)

 

Продовження додатка Д

Нормативні показники спиномозкової рідини

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка Д

 

Нормативні показники поту

 

Додаток Е

(обов’язковий)

Номограма для визначення площі тіла у дітей

 

 

Альтернативна (Мостелера) формула розрахунку площі тіла у дітей

Площа тіла (м2) =