Авторський колектив:

О. П. Волосовець, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

С. О. Крамарьов, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

Т. П. Бинда, кандидат медичних наук, доцент Сумського державного університету;

С. П. Кривопустов, доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

О. І. Сміян, доктор медичних наук, професор Сумського державного університету;

Л. Р. Шостакович-Корецька, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Дніпропетровської державної медичної академії;

І. О. Логінова, кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

Ю. О. Марценюк, асистент кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

Л. О. Палатна, кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

Н. С. Пицюра, асистент кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

В. Є. Хоменко, асистент кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

А. В. Чергінець, кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб Дніпропетровської державної медичної академії;

В. В. Маврутенков, доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб Дніпропетровської державної медичної академії;

О. Ф. Черній, кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

Рецензенти:

О. Є. Абатуров – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри факультетської педіатрії Дніпропетровської державної медичної академії;

Г. А. Павлишин – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №2 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»            

 Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України                                                                                                          як навчально-методичний посібник для  студентів

вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації

(лист № 08.01-47/1929 від 10.10.2010 р.)

У посібнику наведені особливості написання навчальної історії хвороби з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб для студентів ІІІ - V курсів.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації.

 

                                                                                                    УДК 616-053.2 /.5:616.9 (075.8)

                                                                                                                                         ББК  55.1

© Волосовець О. П., Крамарьов С. О., Бинда Т. П.,          Кривопустов С. П., Сміян О. І., Шостакович - Корецька  Л. Р.,     Логінова І. О, Марценюк Ю. О., Палатна Л. О., Пицюра Н. С., Хоменко В. Є., Чергінець А. В., Маврутенков В. В., Черній О. Ф.,  2011

ISBN 978-966-657-393-6                                       © Сумський державний університет, 2011