Математика

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Chaotic behavior in general relativity – J.D. Barrow2194
- Encyclopedia of mathematics and its applications – Baker G.A.1970
- Geometry of yang-mills fields – Atiyah M.F.2010
- Notre dame mathematical lectures Number 2 – Dr. E. Artin1809
- Orthogonal polynomials and special functions – Askey R.1732
- The geometry and physics of knots – Atiyah M.1530
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент4797
Эдельман В. С. - Вблизи абсолютного нуля1998
А.М.Будылин - Геометрические вопросы теории дифференциальных уравнений1876
Козырев Н. А. - Избранные труды2262
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)4643
Гусениця А. П., Шандрук П. П. - Конструкції багатоповерхових каркасних будинків та їх розрахунки. Навчальний посібник.2320
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников2705
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.11999
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.22165
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.31894
С.В.Дужин, Б.Д.Чеботаревский - От орнаментов до дифференциальных уравнений1950
Данилов И. Д. - Секреты программируемого микрокалькулятора1970
Брагинский В. Б., Полнарев А. Г. - Удивительная гравитация (или как измеряют кривизну мира)2185
В.Н. Козлов - Элементы математической теории зрительного восприятия1716
Brochure - Proceedings of the coordination meeting of universities representatives1722
Brochure - Technologies of Local Governing. Tempus programme1517
В.М.Нагорний - Віброізоляція і врівноваження машин1718
Невідомий - Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів1467
Павленко Р. М - Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом імітаційного моделювання2249
С.Ю. Вурста - Побудова фрактальних поверхонь в комп ютерній графіці2003
L.N. Prystupa, Yu.O. Ataman - Clinical electrocardiography1660
Ляпа М.М. - Балістична підготовка стрільби, методи і засоби її удосконалення2182
В. А. Клименко - Курс лекцій з теорії ймовірностей2856
Павленко І.В. - Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем На-вчальний посібник1637
Д.О.Харченко, доц - Режими поведінки статистичних моментів у неадитивній статистиці1498
Літнарович Р.М. - Комп ютерна алгебра1930
- Macropreparations. Systemic pathology – A.Romanyuk1414
Н.І.Одарченко - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін СумДУ1674