Экономика

КнигаРейтингКол-во просмотров
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств7199
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика7934
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем4448
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій13985
О.Ф. Балацкий - Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин1624
А.М.Куліш - Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України2000
С.М. Рибальченко - Організація бізнесу. Конспект лекцій1975
- Основи правознавства. Частина 1 – за ред.. С.М. Симоненко2879
- Основи правознавства. Частина 2 – за ред.. С.М. Симоненко2298
- Види та обсяг оперативного лікування пошкоджень сухожилків кисті у дітей – Веслов А.В.1188
Чорток Ю. В. - Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства1521
Невідомий - Економіка і організація виробництва4012
В.О.Шарко - Євроатлантична інтеграція і безпека України1410
С.О. Швачко - Звіт про науково-дослідну роботу. Еволюційні тенденції квантативної лексики1434
Маркевич В.Е. - Звіт про науково-дослідну роботу. Корекція мікроелементних порушень1427
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Механізм бюджетного фінансування1534
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Удосконалення фінансового механізму1372
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів2212
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства3073
Л.Г. Мельник, И.Б. Дегтярёва - Информационно-коммуникационные основы функционирования экономических систем1632
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій7355
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій1978
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. Йорг Треммель – І.Б. Дегтярьова1231
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6674
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного коиплексу – Лямцев О.В.1142
- Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням – Скрипчук П.М.1166
Скиданенко Ю.П. - Організаційно-економічні основи управління наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру1332
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій7688
- Стратегічний потенціал еколого-економічної безпеки регіонального розвитку – Добрянська Л.О.1213
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій5819
- Формування антикризового механізму стабілізації та стійкого розвитку машинобудівних підприємств – Товажнянський В.Л.1148
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій5358
І.В.Крапивний - Звіт про науково-дослідну роботу. Інституційні й економічні чинники інноваційного розвитку в контексті глобалізації економіки1807
В.М.Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням1425
І.Й. Плікус - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування1496
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. – І.Б. Дегтярьова1236
И.Н. Сотник - Систематизация экономических категорий ресурсосбережения как предпосылка развития ресурсосберегающих процессов1511
Невідомий - Сучасна економіка. Проблеми та перспективи1346