Менеджмент та технології

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі – за ред.. Волкова О. М.2436
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)7095
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою5212
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.1.2477
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.1973
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність4466
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень8081
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій4519
За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р1909
П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа - Основи теорії польоту і конструкції ракет2024
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.2368
- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.1676
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.6098
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору4806
- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.2379
- Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч.3. – за ред.. Чорноус А. М.1713
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций5286
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування6630
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств7348
Гарбузова - Фізіологія крові2378
В.Б. Силов - Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. В политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии2840
Васілега - Словник-довідник1788
О.В. Зайцев - Гроші та кредит6421
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.7797
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням1537
Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів2133
- Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів – Троян М.Ю.1517
С.М. Ванеев - Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины1871
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 19443
І.М. Кобушко - Стратегічне управління1809
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій6992
- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.1919
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем5577
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій6877
О.С. Тєлєтов, М.Г. Зубенко - Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону1599
О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем1886
Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави1455
Ю. М. Мельник, О. О. Міцура - Маркетинг в антикризовому менеджменті2681
Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах1686
Беловодська - Маркетинговий менеджмент5819
М. М. Петрушенко - Менеджмент1834
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій11891
Невідомий - Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1.1253
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій4926
Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств1661
Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів1584
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія5542
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.1579
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера5009
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій14321
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій5462
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій14928
С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка1674
- Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах – Остапенко Л.С.1292
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій9144
В.В. Сабадаш, М.М. Ковальчук - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону1583
С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій3001
Дериколенко О. М. - Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах1551
О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу1877
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий4558
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій6500
- Фінансовий менеджмент – Захаркіна О. О.2006
Літнарович Р.М. - Аплікативні системи1475
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 17177
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 24986
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів6408
А.М. Куліш та ін.. - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.21721
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій4825
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.7427
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.5921
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Частина 2.1732
- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко2146
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій7393
Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства1688