Менеджмент та технології

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі – за ред.. Волкова О. М.2555
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)9063
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою7082
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.1.2868
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.2224
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність6214
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень9998
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій6210
За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р2179
П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа - Основи теорії польоту і конструкції ракет2298
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.2517
- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.1821
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.7958
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору6733
- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.2499
- Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч.3. – за ред.. Чорноус А. М.1838
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций7350
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування8478
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств9305
Гарбузова - Фізіологія крові2601
В.Б. Силов - Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. В политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии3361
Васілега - Словник-довідник1991
О.В. Зайцев - Гроші та кредит8309
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.9767
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням1674
Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів2362
- Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів – Троян М.Ю.1627
С.М. Ванеев - Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины2136
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 111455
І.М. Кобушко - Стратегічне управління1903
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій8660
- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.2073
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем7365
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій8756
О.С. Тєлєтов, М.Г. Зубенко - Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону1777
О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем2065
Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави1540
Ю. М. Мельник, О. О. Міцура - Маркетинг в антикризовому менеджменті2778
Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах1834
Беловодська - Маркетинговий менеджмент7779
М. М. Петрушенко - Менеджмент1958
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій14062
Невідомий - Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1.1336
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій6665
Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств1756
Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів1682
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія7472
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.1672
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера6832
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій16415
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій7269
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій17423
С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка1856
- Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах – Остапенко Л.С.1369
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій11061
В.В. Сабадаш, М.М. Ковальчук - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону1771
С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій3318
Дериколенко О. М. - Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах1643
О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу2072
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий6322
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій8457
- Фінансовий менеджмент – Захаркіна О. О.2102
Літнарович Р.М. - Аплікативні системи1570
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 19128
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 26823
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів8400
А.М. Куліш та ін.. - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.21952
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій6615
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.9360
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.7772
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Частина 2.1939
- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко2261
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій9253
Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства1831