Менеджмент та технології

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі – за ред.. Волкова О. М.2462
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)7291
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою5391
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.1.2600
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.2001
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність4621
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень8292
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій4639
За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р1938
П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа - Основи теорії польоту і конструкції ракет2052
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.2410
- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.1706
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.6282
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору4999
- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.2416
- Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч.3. – за ред.. Чорноус А. М.1744
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций5473
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування6812
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств7543
Гарбузова - Фізіологія крові2404
В.Б. Силов - Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. В политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии2988
Васілега - Словник-довідник1813
О.В. Зайцев - Гроші та кредит6610
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.8004
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням1564
Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів2161
- Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів – Троян М.Ю.1543
С.М. Ванеев - Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины1904
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 19652
І.М. Кобушко - Стратегічне управління1840
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій7118
- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.1956
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем5746
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій7077
О.С. Тєлєтов, М.Г. Зубенко - Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону1625
О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем1920
Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави1481
Ю. М. Мельник, О. О. Міцура - Маркетинг в антикризовому менеджменті2709
Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах1715
Беловодська - Маркетинговий менеджмент5996
М. М. Петрушенко - Менеджмент1858
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій12138
Невідомий - Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1.1279
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій5066
Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств1686
Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів1611
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія5721
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.1606
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера5175
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій14563
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій5642
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій15281
С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка1700
- Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах – Остапенко Л.С.1316
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій9345
В.В. Сабадаш, М.М. Ковальчук - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону1608
С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій3142
Дериколенко О. М. - Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах1576
О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу1906
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий4718
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій6683
- Фінансовий менеджмент – Захаркіна О. О.2030
Літнарович Р.М. - Аплікативні системи1507
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 17376
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 25167
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів6597
А.М. Куліш та ін.. - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.21749
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій4981
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.7625
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.6104
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Частина 2.1767
- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко2183
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій7546
Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства1716