Медицина

КнигаРейтингКол-во просмотров
Сухарев А.Б. и др.. - Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини2152
Атаман Ю.О и др.. - Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини. Ч.2.2242
- Анатомія живота – за ред.. В.Г. Ковешнікова, В.З.Сікора2251
- Анатомія шиї – за ред.. В.Г. Ковешнікова, В.З.Сікора1769
Н. Д. Світайло, А. М. Костенко - Гендерна мапа України2151
- Гендерна мапа центрально-східної Європи – за ред.. Н.Д.Світайло1648
В.З. Сікора та ін.. - Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Ч.12230
В.З. Сікора та ін.. - Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Ч.22740
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога11734
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб10539
- Ідентификация причин возбуждения – Лейких Д.В.1877
Іваній О. О. - Клініко-морфологічні особливості бранхіальних кіст1889
- Клініко-патогенетичні предиктори формування вторинних кардіопатій у дітей, хворих на хронічний тонзиліт – Мозгова Ю.А.1531
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ6961
Попадинець В.М. - Оптимізація хірургічного лікування ушкоджень селезінки з урахуванням архітектоніки її судин1686
- Проблеми сучасного безпліддя у жінок сумського регіону – Лопатка К.М.1575
Невідомий - Гіпоксія плода та новонародженого1743
- Досвід дослідження функціональних асиметрій людини в нормі та при патології – Карпенко Ю.С.1750
Волк О.М. - Еколого-економічне обґрунтування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій1794
О.В.Атаман - Звіт про науково-дослідну роботу. Визначення ролі поліморфізму поодиноких нуклеотидів гена MGP у розвитку склеротичних уражень кровоносних судин1873
В.З. Сікора - Звіт про науково-дослідну роботу. Морфофункциональні особливості перебудови скелета та внутрішніх органів в умовах порушеного гомеостаза1873
Чанцев В.А. - Клініка та діагностика перфоративної виразки шлунка та двадцятипалої кишки2157
Фесенко П. О. - Лікування гострих гнійно-запальних захворювань пальців кисті із застосуванням декасану1878
І.Д.Дужий проф.,В.В.Мадяр - Модифікація варіантів інтраплевральної торакопластики при лікуванні поширеного туберкульозу легень1765
Гонцова А. М. - Особливості лікування артеріальної гіпертензії у підлітків1679
Шищук В.Д., Шкатула Ю.В. - Циркуляторні шоки в травматології1827
В.Е. Маркевич - TORCH-інфекції1910
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 36478
Невідомий - Гематологія1599
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.16698
Дужий І.Д. - Диференціальна діагностика вогнищевих процесів у фтизіопульмонології1948
Гарбузова - Медичний словник2012
Гарбузова - Общая физиология. Модуль1989
Ярошенко Ю. Г. - Оптимізація тактики лікування перфоративних гастродуоденальних виразок ускладнених перитонітом та поліорганною недостатністю1994
Власенко А. М. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих сільської місцевості1840
О. І. Сміян - Стан мікроелементного забезпечення при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей1769
О. І. Сміян - Стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції1844
- Запалення – Атаман О.В.1609
- Клініко-епідеміологічні особливості виникнення та перебігу затримки внутрішньоутробного розвитку плода – Бутко А.Ю.1438
Яблуновська В.Ю. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок що народжують вперше до 18 років2621
- Оцінка впливу погодиних умов на перебіг ішемічної хвороби серця – Даниленко О.О.1488
Шкрьоба А.О. - Порівняльне вивчення ефективності безпечності нового препарату амлодипіну – S1826
Бойко В.І. - Профілактика післяопераційних ускладнень у гінекологічних хворих старших вікових групп1792
- Спеціальна гістологія сенсорних і регуляторних систем. Ч.2 – Л.В. Васько, Л.І. Кіптенко, Г.Ю. Будко1484
Невідомий - Тактика ведення вагітних з багатоводдям при бактеріальній і вірусній інфекції1587
М.Д. Чемич - Антибіотикорезитентність та шляхи її подолання1784
Коленко Ф.Г. - Звіт про науково-дослідну роботу. Епідеміологія та фактори ризику мозкового інсульту в місті Суми1817
Л.А. Примова - Каротиноиды. Структура, метаболизм, биологические функции1948
Нестеревич О. В. - Кесарів розтин у жінок з метаболічним синдромом1801
Л.Н. Приступа - Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Ч.2.2033
Висоцький І.Ю., Храмова Р.А. - Курс лекцій з Фармакології. Засоби, що впливають на центральну нервову систему2358
О.В. Крицька, В.В. Дода - Методи ендоскопічної діагностики і лікування1766
М.Д. Чемич - Організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях. Конспект лекцій з епідеміології розділу1793
- Особливості лактації при інтраамніальному інфікуванні – Муквич Ю.В.1422
- Сучасні проблеми нейроінфекцій – за ред.. М.Д. Чемича1596