Медицина

КнигаРейтингКол-во просмотров
Сухарев А.Б. и др.. - Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини1890
Атаман Ю.О и др.. - Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини. Ч.2.1948
- Анатомія живота – за ред.. В.Г. Ковешнікова, В.З.Сікора2133
- Анатомія шиї – за ред.. В.Г. Ковешнікова, В.З.Сікора1664
Н. Д. Світайло, А. М. Костенко - Гендерна мапа України2076
- Гендерна мапа центрально-східної Європи – за ред.. Н.Д.Світайло1545
В.З. Сікора та ін.. - Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Ч.11974
В.З. Сікора та ін.. - Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Ч.22385
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога9871
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб8637
- Ідентификация причин возбуждения – Лейких Д.В.1743
Іваній О. О. - Клініко-морфологічні особливості бранхіальних кіст1817
- Клініко-патогенетичні предиктори формування вторинних кардіопатій у дітей, хворих на хронічний тонзиліт – Мозгова Ю.А.1458
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ5202
Попадинець В.М. - Оптимізація хірургічного лікування ушкоджень селезінки з урахуванням архітектоніки її судин1616
- Проблеми сучасного безпліддя у жінок сумського регіону – Лопатка К.М.1502
Невідомий - Гіпоксія плода та новонародженого1635
- Досвід дослідження функціональних асиметрій людини в нормі та при патології – Карпенко Ю.С.1673
Волк О.М. - Еколого-економічне обґрунтування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій1731
О.В.Атаман - Звіт про науково-дослідну роботу. Визначення ролі поліморфізму поодиноких нуклеотидів гена MGP у розвитку склеротичних уражень кровоносних судин1802
В.З. Сікора - Звіт про науково-дослідну роботу. Морфофункциональні особливості перебудови скелета та внутрішніх органів в умовах порушеного гомеостаза1793
Чанцев В.А. - Клініка та діагностика перфоративної виразки шлунка та двадцятипалої кишки1946
Фесенко П. О. - Лікування гострих гнійно-запальних захворювань пальців кисті із застосуванням декасану1744
І.Д.Дужий проф.,В.В.Мадяр - Модифікація варіантів інтраплевральної торакопластики при лікуванні поширеного туберкульозу легень1635
Гонцова А. М. - Особливості лікування артеріальної гіпертензії у підлітків1582
Шищук В.Д., Шкатула Ю.В. - Циркуляторні шоки в травматології1744
В.Е. Маркевич - TORCH-інфекції1838
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 34861
Невідомий - Гематологія1480
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.15104
Дужий І.Д. - Диференціальна діагностика вогнищевих процесів у фтизіопульмонології1746
Гарбузова - Медичний словник1825
Гарбузова - Общая физиология. Модуль1834
Ярошенко Ю. Г. - Оптимізація тактики лікування перфоративних гастродуоденальних виразок ускладнених перитонітом та поліорганною недостатністю1845
Власенко А. М. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих сільської місцевості1679
О. І. Сміян - Стан мікроелементного забезпечення при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей1701
О. І. Сміян - Стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції1675
- Запалення – Атаман О.В.1557
- Клініко-епідеміологічні особливості виникнення та перебігу затримки внутрішньоутробного розвитку плода – Бутко А.Ю.1360
Яблуновська В.Ю. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок що народжують вперше до 18 років2415
- Оцінка впливу погодиних умов на перебіг ішемічної хвороби серця – Даниленко О.О.1431
Шкрьоба А.О. - Порівняльне вивчення ефективності безпечності нового препарату амлодипіну – S1636
Бойко В.І. - Профілактика післяопераційних ускладнень у гінекологічних хворих старших вікових групп1716
- Спеціальна гістологія сенсорних і регуляторних систем. Ч.2 – Л.В. Васько, Л.І. Кіптенко, Г.Ю. Будко1415
Невідомий - Тактика ведення вагітних з багатоводдям при бактеріальній і вірусній інфекції1487
М.Д. Чемич - Антибіотикорезитентність та шляхи її подолання1715
Коленко Ф.Г. - Звіт про науково-дослідну роботу. Епідеміологія та фактори ризику мозкового інсульту в місті Суми1672
Л.А. Примова - Каротиноиды. Структура, метаболизм, биологические функции1875
Нестеревич О. В. - Кесарів розтин у жінок з метаболічним синдромом1730
Л.Н. Приступа - Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Ч.2.1776
Висоцький І.Ю., Храмова Р.А. - Курс лекцій з Фармакології. Засоби, що впливають на центральну нервову систему2253
О.В. Крицька, В.В. Дода - Методи ендоскопічної діагностики і лікування1664
М.Д. Чемич - Організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях. Конспект лекцій з епідеміології розділу1690
- Особливості лактації при інтраамніальному інфікуванні – Муквич Ю.В.1341
- Сучасні проблеми нейроінфекцій – за ред.. М.Д. Чемича1511