Моделирование систем

КнигаРейтингКол-во просмотров
Под ред. С.Д. Маркова, Л.Г. Никольской - Интелектуальные процессы и их моделирование2534
К.П. Феоктистов - Космическая техника. Перспективы развития. Учеб. пособие1527
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем4569
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие7766
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования5595
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон7186
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 2- Дж. Питерсон1623
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій4240
Sytnik O. L. - Surgery. Emergency abdominal surgery1525
В.М. Нагорний - Введення в технічну діагностику машин2026
- Вибір оптимального методу артеріального гемостазу при травматичному пошкодженні печінки – Бойчунь А.О.1348
Л.В.Однодворець - Єлектрофізичні властивості багатокомпонентних плівок1424
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций4744
В. М. Радзієвський, А. Ф. Будник, В. Б. Юскаєв - Металознавство високотемпературної технології нерознімних з єднань1481
Швець С.В. - Металорізальні інструменти1790
Мелейчук С.С. - Монтаж, експлуатація, обслуговування холодильних і теплонасосних установок2306
- Обґрунтування параметрів та конструкцій струмних захоплювачів пристроїв завантаження – Фендьо О.М.2303
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем4792
П.В.Кушніров - Системно-структурне моделювання технологічних процесів. Конспект лекцій1975
- Совершенствование очистителей рабочих жидкостей насосов с использованием гидроэлектрических технологий – Бойко Н. З.1239
Косторной А. С. - Совершенствование энергетических и динамических характеристик центробежных насосов методом математического моделирования течения жидкости в проточной части1938
В. О. Залога, К. О. Дядюра, В. В. Нагорний - Спадкові принципи формування якості складних машинобудівних виробів при самоорганізації процесів проектування, виготовлення та експлуатації1730
В.М. Арсеньєв - Теплонасосна технологія енергозбереження2098
В.М.Нагорний - Технічна діагностика машин1682
В.К. Лукашев - Технология производства высокомолекулярных соедине-ний. Производство нитратов целлюлозы2573
Захаркін О.У. - Технологічні основи машинобудування (основні способи обробки поверхонь та сучасні Т-системи для їх реалізації)1941
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій5229
Проценко І.Ю., Шумакова Н.І. - Технологія одержання і застосування ПЛІВКових матеріалів2008
І.Ю. Проценко - Технологія одержання і фізичні властивості плівоких матеріалів та основи мікроелектроніки (практикуми)1830
В.М. Вандишев - Філософський та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних досліджень1997
А. С. Ануфриев та ін.. - Тези доповідей. Машинобудування України очима молодих. Прогресивні ідеї, наука, виробництво1739